Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta, a także ustalenia, dotyczące przyszłorocznego budżetu znalazły się w porządku obrad II sesji Rady, która odbyła się 22 listopada. Wybrano również przewodniczących komisji. 
Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 22 listopada, ustalono składy osobowe stałych komisji, a także zatwierdzono wybór ich przewodniczących. Przy wyborze przewodniczących komisji dużą rolę odgrywało doświadczenie radnych. W sumie wśród przewodniczących znalazło się pięciu członków Koalicji Obywatelskiej, trzech z Sojuszu dla Wrocławia oraz po dwóch członków klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Nowoczesna.

Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta

Komisja Statutowa
Dariusz Piwoński – przewodniczący
Jarosław Charłampowicz
Bartłomiej Ciążyński
Agnieszka Kędzierska
Łukasz Olbert
Jerzy Skoczylas

Komisja Budżetu i Finansów
Tadeusz Grabarek – przewodniczący
Bohdan Aniszczyk
Bartłomiej Ciążyński
Renata Granowska
Robert Grzechnik
Jarosław Krauze
Andrzej Kilijanek
Piotr Uhle

Komisja Edukacji i Młodzieży
Bohdan Aniszczyk – przewodniczący
Jarosław Charłampowicz
Sergiusz Kmiecik
Jarosław Krauze
Sebastian Lorenc
Tomasz Motyka
Łukasz Olbert
Robert Pieńkowski
Magdalena Razik-Trziszka
Ewa Wolak

Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Magdalena Razik-Trziszka – przewodnicząca
Bohdan Aniszczyk
Dorota Galant
Michał Górski
Marta Kozłowska
Łukasz Olbert
Michał Piechel
Andrzej Puzio
Jerzy Skoczylas

Komisja Gospodarki Komunalnej
Michał Górski – przewodniczący
Janusz Chudzik
Bartłomiej Ciążyński
Tadeusz Grabarek
Robert Grzechnik
Mirosław Lach
Michał Młyńczak
Jerzy Skoczylas
Piotr Uhle
Ewa Wolak

Komisja Sportu i Rekreacji
Agata Gwadera-Urlep – przewodnicząca
Janusz Chudzik
Czesław Cyrul
Dorota Galant
Renata Granowska
Marta Kozłowska
Tomasz Motyka
Agnieszka Rybczak
Maciej Zieliński

Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Paweł Karpiński – przewodniczący
Jarosław Charłampowicz
Czesław Cyrul
Michał Górski
Andrzej Kilijanek
Mirosław Lach
Piotr Maryński
Jolanta Niezgodzka
Ewa Wolak

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Agnieszka Kędzierska – przewodnicząca
Tadeusz Grabarek
Robert Grzechnik
Tomasz Hanczarek
Paweł Karpiński
Michał Kurczewski
Mirosław Lach
Piotr Maryński
Michał Młyńczak
Piotr Uhle

Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Dominik Kłosowski – przewodniczący
Agata Gwadera-Urlep
Tomasz Hanczarek
Paweł Karpiński
Agnieszka Kędzierska
Marta Kozłowska
Piotr Maryński
Robert Pieńkowski
Dariusz Piwoński
Maciej Zieliński

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Agnieszka Rybczak – przewodnicząca
Janusz Chudzik
Dorota Galant
Dominik Kłosowski
Jolanta Niezgodzka
Michał Piechel
Andrzej Puzio
Magdalena Razik-Trziszka
Jerzy Skoczylas
Agata Gwadera-Urlep

Komisja Rewizyjna
Sergiusz Kmiecik – przewodniczący
Tomasz Hanczarek
Andrzej Kilijanek
Dominik Kłosowski
Jarosław Krauze
Michał Kurczewski
Maciej Zieliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Czesław Cyrul – przewodniczący
Sebastian Lorenc
Jolanta Niezgodzka
Michał Piechel
Dariusz Piwoński
Andrzej Puzio

Złożono również propozycję powołania dwóch nowych komisji: ds. inicjatyw gospodarczych oraz polityki senioralnej. Wnioskował o to przewodniczący Rady Miasta Jarosław Charłampowicz. Projekt uchwały zostanie jednak doprecyzowany i poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Budżet na rok 2019

Podczas sesji zaplanowano pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu, a także wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2043. W 2019 roku dochody miasta mają wynieść 4 mld 512 mln zł. Około 70% tej kwoty stanowią dochody własne, do których należą m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku, dochody z usług, a także wpływy z podatków dochodowych.

Wydatki na przyszły rok planowane są na kwotę 4 mld 797 mln zł, w tym m.in. ponad miliard zł na transport i łączność, ponad 422 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz ponad 335 mln zł na gospodarkę mieszkaniową. W sumie na wydatki bieżące miasto przeznaczy 3 mld 754 mln zł, na wydatki inwestycyjne 920 mln 100 tys zł, a na wydatki na wniesienie wkładów do spółek komunalnych 122 mln 900 tys zł.

Deficyt planowany jest na 285 mln zł.

W 2019 roku wśród planowanych inwestycji jest przekazanie ponad 42 mln zł na Wrocławski Budżet Obywatelski, prawie 50 mln zł na program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, a także przebudowa ul. Buforowej.

Wysokość diet radnych

Pod głosowanie poddana została także zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych. Bazując na danych Generalnego Urzędu Statystycznego, możemy wyliczyć, że radny zarobi miesięcznie co najmniej 1488 złotych. Jeśli będzie członkiem co najmniej jednej komisji – otrzyma ponad 2900 złotych. Przewodniczący komisji – około 3900 złotych, a przewodniczący Rady Miejskiej – około 4580 złotych. Za nieusprawiedliwione nieobecności na sesjach, dieta może zostać obniżona.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Oliwia Stasiak