Bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci rozpoczną się we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka w poniedziałek – 22 sierpnia i będą trwały cały tydzień. Słoneczna Szkoła Sztuki odbywa się w ramach ESK 2016. 

 

Organizatorzy poprzez cykl warsztatów w trakcie lata pragną przygotować dzieci do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Projekt skierowany  jest do dzieci w wieku 6-13 lat, z domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowym kryterium rekrutacji jest dochód miesięczny na członka rodziny – około 1000 złotych netto.

Zajęcia będą odbywały się w formie 4-godzinnych warsztatów (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-13. Grupa będzie liczyć około 30 osób.

Zapisy poprzez stronę internetową i osobiście we WCTD przy ul. Kuźniczej.

 

Autor | DEG