Urzędnicy miejscy doszli do wniosku, że podatek śmieciowy będą musieli zapłacić także właściciele garaży. Tym  samym zmienili zdanie, które głośno prezentowali jeszcze kilkanaście dni temu.

„Gazeta Wrocławska” podała najnowszą interpretację przepisów dotyczących garaży:

  • Jeśli garaż znajduje się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wówczas jego powierzchnię wlicza się do powierzchni użytkowej.
  • Jeśli garaż znajduje się w zabudowie wielolokalowej i stanowi pomieszczenie przynależne do mieszkania, wówczas jego powierzchnię wlicza się do powierzchni użytkowej.
  • Jeśli garaż znajduje się w zabudowie wielolokalowej i została wyodrębniona odrębna własność, wówczas garaż należy traktować jako nieruchomość niezamieszkałą. Jeśli powstają na niej odpady komunalne, należy złożyć deklarację jak dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

 

Źródło: DEG