Wrocław kolejny raz przegrał w sądzie w sprawie miejsc parkingowych dla aut elektrycznych. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uniewinnił dwóch kierowców, którzy zaparkowali na zielonych kopertach, a kosztami postępowania obciążył Straż Miejską Wrocławia. 

Wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla zaczęła działać we Wrocławiu w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy też powstało 200 specjalnych miejsc parkingowych, zarezerwowanych tylko dla tych pojazdów. Jednak, według ministerstwa infrastruktury i  dolnośląskiego wojewody, zielone koperty to znaki, które formalnie nie są znakami drogowymi. Obowiązujące obecnie rozporządzenie mówi bowiem, że koperty na jezdniach powinny być białe (albo żółte, jeśli mają charakter tymczasowy). Mają mieć też konkretne wymiary, a wewnątrz powinny mieć napis lub numer wysokości 32 cm, określający dla kogo dane miejsce jest przeznaczone. Na kopertach dla niepełnosprawnych powinien wymalowany być symbol osoby niepełnosprawnej, a jezdnia pod nimi powinna być niebieska. Przed kopertą może (ale nie jest to konieczne) umieszczony być dodatkowy, pionowy znak.

Kierowcy, którym straż miejska założyła blokady za parkowanie na zielonych kopertach nie zapłacą mandatów. Sąd zadecydował, że nie złamali oni prawa. Według wymiaru sprawiedliwości, w przypadku zielonych kopert (biorąc pod uwagę realne odzwierciedlenie treści przepisów) nie można mówić o znaku drogowym. W tym przypadku nie ma miejsca na jakąkolwiek dowolność, w tym ubarwianie znaków. Tło znaku poziomego nie ma koloru naturalnej powierzchni, co pozostaje w sprzeczności z rozporządzeniem. Znak tym jest nieprawidłowy.
Już pod koniec ubiegłego roku wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak, nakazał miastu usunięcie zielonych kopert. Swoje stanowisko argumentował stwierdzeniem, że gdyby ustawodawca dopuścił możliwość dowolnego kreowania tła kopert, to stosowne umocowanie zawarłby w przepisach. Jeśli tego nie uczynił, to wypełnianie spornego oznakowania kolorem, należy uznać za niedopuszczalne.

Ostatecznie nie zastosowano się do poleceń wojewody. Strażnicy miejscy nadal zakładają blokady i karzą mandatami kierowców, którzy parkują w tych miejscach. Dla wrocławskich urzędników spór zakończył się, gdy na zielonych kopertach domalowano symbol MWSE (miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych). Jednak patrząc na ostatnie orzeczenia sądów – spór o koperty trwa nadal i nie zanosi się na jego szybkie rozwiązanie.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch