– Poprzez włączenie w sport chcemy walczyć z wykluczeniem społecznym – mówił w poniedziałek, otwierając dwudniową konferencję minister Adam Giersz.

Poświęcona była tematyce sportu jako narzędzia wyrównywania szans i walki z wykluczeniem społecznym. Konferencja pt. „Wyrównywanie Szans Poprzez Sport Jako Element Polityki Społecznej” otwierała cykl wydarzeń organizowanych w ramach polskiej prezydencji w obszarze sportu. – We Wrocławiu kilka lat wcześniej na różne przedsięwzięcia sportowe przeznaczano niespełna 1% budżetu, dzisiaj wydajemy już kilka procent budżetu miasta traktując sport jako bardzo ważny element polityki społecznej – dodawał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Uczestnicy wrocławskiej konferencji m.in. Adam Giersz, minister sportu i Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

– Na konferencję, organizowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Miasta Wrocławia, przybyli delegaci z całej Europy, dzieląc się swoimi doświadczeniami, związanymi ze sportem osób niepełnosprawnych, kobiet, a także osób po resocjalizacji społecznej. –  Do tej pory sport był postrzegany w kategoriach wyczynowych, dzisiaj natomiast rozmawiamy o społecznym wymiarze sportu, o tym, że sport jest użytecznym narzędziem w walce z wykluczeniem społecznym – dzielił się minister Adam Giersz.

Konferencja miała na celu ukazanie roli sportu w wyrównywaniu szans osób starszych, mniejszości narodowych, kobiet, więźniów i niepełnosprawnych. Promocja sportu dla wszystkich oraz zapewnienie wszystkim grupom społecznym równego dostępu do aktywności fizycznej jest bowiem jednym z celów polityki sportowej Unii Europejskiej.

Spotkanie dało możliwość wymiany dobrych praktyk i doświadczeń związanych z realizacją polityki sportowej. Ponadto, zostaną zaprezentowane dotychczasowe projekty i inicjatywy podejmowane przez kraje Unii Europejskiej i organizacje sportowe.  Konferencja przyczyni się także do rozwoju kontaktów między działaczami sportowymi i będzie bodźcem do rozszerzania współpracy instytucji działających na wielu poziomach administracji, a także do integracji  naukowców i praktyków sportu.

Konferencja składała się z sesji tematycznych (Equality and Age, Equality and Ethnicity, Equality and Gender, Equality and Resocialization, Equality and Ability), sesji informacyjnej i części kulturalnej (pokaz fontann). W ramach spotkania będzie również wiele okazji do obrad i dyskusji z aktywnym udziałem wszystkich gości i uczestników. W części podsumowującej zostanie również zaprezentowany krótki dokument zawierający rekomendację działań w obszarze społecznego wymiaru sportu.

– Musimy przede wszystkim edukować społeczeństwo, pokazywać w popularnych programach, jakie szanse daje sport – dzieliła się swoimi doświadczeniami Katarzyna Rogowiec, znakomita polska paraolimpijka. Wśród zaproszonych gości była też polska mulitimedalistka Iwona Szewińska. – Gdy zaczynałam też nie było prosto, ale dzięki uporowi i determinacji udało się osiągnąć sukcesy.

– Dzisiaj są ze mną Paweł Parus, szef stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, aktywizującego w-skersów, którzy czynnie nie uprawiają sportu, a także Darek Sycz i Grzegorz Ochman, z którymi wspólnie organizowaliśmy międzynarodowy turniej tenisa ziemnego na wózkach WroclawCup 2011, z pulą nagród 15 tys. USD. Dla osób niepełnosprawnych wyjście z domu, jako kibic albo czynne uprawianie sportu, to często nie tylko forma rozrywki, ale także jedyna możliwość aktywności społecznej – mówił w dyskusji Bartłomiej Skrzynia Skrzyński, wrocławski dziennikarz, aktywista, pełniący funkcję miejskiego rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Prezydencie Wrocławia. – Dorzucę jeszcze pewien „kamyczek” pod rozwagę i dyskusję, czy potrzebna jest nam Paraolimpiada? Może warto zorganizować poszerzoną Olimpiadę, także o sportowców z niepełnosprawnościami, których osiągnięcia byłyby tak samo ważne, a relację z ich rywalizacji przedstawialiby najlepsi dziennikarze, a nie – przepraszam moje środowisko – „drugi garnitur”, dwa tygodnie później – dzielił się na koniec „Skrzynia”.

– Pierwszym wydarzeniem polskiej prezydencji jakie odbywa się we Wrocławiu jest konferencja dedykowana wyrównywaniu szans poprzez sport jako element polityki społecznej – mówił Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Kolejne w Gdańsku i Krakowie.

(aisoG)

fot. Rafał Piechota, Ministerstwo Sportu I Turystyki, a także www.skrzynski.info.pl

 

Głos w dyskusji zabiera Bartłomiej Skrzyński, miejski rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Prezydencie Wrocławia
sesja plenarna wrocławskiej konferencji
Reprezentacja wrocławskich w-skersów w towarzystwie znakomitej paraolimpijki Katarzyny Rogowiec