W sobotę, 22 września w godzinach 9.30 – 15.00 w budynkach wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się już ósme Dolnośląskie Forum Integracyjne. 

O sporcie i rekreacji bez barier będą mówić i dyskutować znawcy tematu, a także ludzi zaangażowani w aktywizację osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku.

mat. organizatora

Poruszony zostanie również istotny temat sukcesów polskich olimpijczyków na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie, które zostają pominięte nie tylko przez media, ale i przez większość ludzi.