Dla każdego miłośnika Wrocławia panorama Starego Miasta jest najpiękniejszym widokiem, który można podziwiać godzinami.

Wysokie, dominujące nad miastem wieże Ostrowa Tumskiego, Ratusza, bazyliki św. Elżbiety czy Uniwersytetu Wrocławskiego na trwałe wpisały się w wizytówkę naszego miasta, tworząc swoistą koronę Wrocławia. Nie każdy jednak ma świadomość, iż obraz ten, pomimo swojego piękna, nie jest kompletny. Wrocław w wyniku zniszczeń spowodowanych działaniami II Wojny Światowej, utracił wiele ze swych symboli tworzących krajobraz miasta. Przykładem znaczącej straty są zniszczone w 1945 roku renesansowe hełmy kościoła św. Marii Magdaleny, jednej z najwspanialszych świątyń w stolicy Dolnego Śląska.

zbiory Wratislaviae Amici

Przed wojną, hełmy kościoła św. Marii Magdaleny stanowiły jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w panoramie Starego Miasta. Dziś jedynie na dawnych pocztówkach możemy podziwiać jak kościół św. Marii Magdaleny ze swymi hełmami wznosił się nad Rynkiem. (załącznik nr 1)

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy we Wrocławiu przetoczyła się dyskusja na temat odbudowy wież na Starym Mieście. W toku tej dyskusji powstała inicjatywa kilku osób związanych z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, gotowych wspomóc przedsięwzięcie rekonstrukcji hełmów wież kościoła św. Marii Magdaleny (patrz: http://www.facebook.com/remontMM).

Stowarzyszenie Wratislaviae Amici w pełni popiera ideę rekonstrukcji wież. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom oraz przy pomocy Władz Miejskich i pozostałych instytucji uda się zrealizować wspólne pragnienie, by w niedalekiej przyszłości kościół św. Marii Magdaleny odzyskał swój dawny blask, wpisując się ze swoimi hełmami ponownie w panoramę miasta.

(Wratislaviae Amici – dolny.slask.org.pl)