Współpraca z radnymi, której priorytetem będzie dobro miasta, dostosowanie urzędu do nowych wyzwań i zadań oraz ustalenie kolejności podejmowanych działań to jedne z pierwszych planów nowego prezydenta Wrocławia. Według oficjalnych wyników, opublikowanych 23 października przez Miejską Komisję Wyborczą, Jacek Sutryk uzyskał poparcie ponad 130 tysięcy wrocławian i wrocławianek.

Na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów samorządowych we Wrocławiu wszyscy zainteresowani musieli chwilę poczekać. Miejska Komisja Wyborcza podała je dopiero późnym wieczorem 23 października, czyli dwa dni po przeprowadzeniu wyborów. Według oficjalnych danych prezydentem Wrocławia został Jacek Sutryk, uzyskując poparcie 129 699 mieszkańców. Na konferencji prasowej, zorganizowanej dzień po ogłoszeniu wyników, nowy prezydent przede wszystkim podziękował swoim wyborcom.

– Chciałbym tym wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos bardzo serdecznie raz jeszcze podziękować. Chciałbym także prosić o zaufanie tych wszystkich, którzy głosowali na moich kontrkandydatów. Będę chciał państwa w najbliższym czasie przekonać do siebie i do swojego programu. Chciałbym również bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nowym radnym miejskim, z którymi wspólnie troszczył będę się o miasto przez najbliższych 5 lat. Liczę na współpracę ze wszystkimi. Jedynym kryterium tej współpracy jest dobro naszego miasta. Chciałbym współpracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi w Radzie Miejskiej. Chciałbym także bardzo serdecznie pogratulować wszystkim radnym wojewódzkim, również licząc na bardzo dobrą współpracę dla Wrocławia i dla regionu. Wielokrotnie podkreślałem, że nie ma silnej stolicy Dolnego Śląska bez silnego regionu i nie ma silnego regionu bez jego silnej stolicy – mówił Jacek Sutryk.

Nazwiska osób, z którymi nowy prezydent będzie pracował dla Wrocławia, poznamy jednak dopiero po zakończeniu rozmów. Najistotniejszym kryterium w doborze współpracowników będzie fachowość. Jak mówi nowy prezydent, chce on współpracować ze wszystkimi środowiskami, które znajdą się w Radzie Miejskiej.

– W nocy poznaliśmy ostateczne wyniki, poznaliśmy także konkretne osoby, które zasiądą w ławach Rady Miejskiej i w sejmiku województwa. Zaczynamy rozmowy. Oczywiście bardzo mocno liczę na to, że te środowiska, które dotychczas mnie popierały jako kandydata Koalicji Obywatelskiej, mianowicie Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Klub Rafała Dutkiewicza Sojusz dla Wrocławia, koledzy i koleżanki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej,  w dalszym ciągu będą mnie popierać i w pierwszej kolejności będą tworzyć tę koalicję, która będzie zapleczem dla mnie jako prezydenta – wyrażał nadzieję Sutyrk. – Od samego początku mówię o personaliach, że są one oczywiście ważne. Kryterium fachowości, kryterium dobra wspólnego, o którym mówiłem i dopiero na samym końcu przynależność polityczno-partyjna – w tej kolejności będę na tę kwestię patrzył. W polskim ustroju samorządowym mamy bardzo silną pozycję prezydenta i to on na końcu trzyma pióro i to on na końcu podejmuje decyzje. I tak właśnie będzie w tym przypadku.

Wśród pierwszych zadań, jakie przed sobą stawia nowy prezydent Wrocławia, będzie organizacja urzędu oraz dostosowanie go w aspekcie struktury do nowych wyzwań. Jacek Sutryk ma również zamiar rozpocząć realizację swojego programu wyborczego.

– Wiele rzeczy ma swój bieg, w mieście codziennie wydarzają się setki, tysiące procesów. One w dalszym ciągu będą przebiegały, będziemy je kontynuować. Jest kilka ważnych, dużych projektów, które są rozpoczęte. Zrobię wstępną inwentaryzację, z której będą wynikały te działania, które należy podjąć w pierwszej kolejności i oczywiście przystąpię do realizacji swojego programu. Zawsze jest coś, co towarzyszy czy występuje w przypadku nowego otwarcia, taki bilans otwarcia, z którego będą wynikały priorytety na pierwsze sto dni – dodawał Jacek Sutryk.

Obecny prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz będzie sprawował swój urząd do połowy listopada. Jacek Sutryk zapowiada, że wykorzysta ten czas na przygotowanie wszystkich spraw, niezbędnych do rozpoczęcia własnej kadencji. Jak na razie nadal pracuje on jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. Jego następcę na tym stanowisku poznamy dopiero po zakończeniu rozmów. Nowy prezydent chciałby jednak w dalszym ciągu nadzorować zagadnienia, związane z funkcją dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, i chciałby, aby znalazły się one w pionie prezydenta Wrocławia.

– Każda prezydentura jest inna, każda prezydentura jest na swój sposób autorska. Chciałbym, aby ta prezydentura była bliżej ludzi, aby ta prezydentura była prezydenturą codziennych spraw społecznych. Tak się dzisiaj ten rozwój Wrocławia poukładał, że dużo rzeczy za nami, ale też nie chciałbym ich przekreślać. Nie lubię mówić o tworzeniu miasta w taki zero-jedynkowy sposób, do czego niektórzy zachęcają. Wszystko w mieście jest potrzebne, na wszystko w mieście znajdzie się czas i na wszystko znaleźć się powinny pieniądze. Myślę o takim zrównoważonym rozwoju miasta i chciałbym, aby tak wyglądała ta najbliższa kadencja. W sposób szczególny zależy mi na wrocławskich osiedlach, czyli o tym Wrocławiu na wyciągnięcie ręki, o którym bardzo często mówię. Wrocławiu, który sprawia, że codzienny komfort życia rośnie. Na tym będę się skupiał – zapowiedział Jacek Sutryk, nowy prezydent Wrocławia.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch