Wrocławski Teatr Arka znalazł się w gronie 43 Europejczyków i czwórki Polaków, którym przyznano nagrodę Parlamentu Europejskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne i aktywność obywatelską.

Parlament Europejski ufundował Europejską Nagrodę Obywatelską w 2008 r., aby uhonorować Europejczyków zasłużonych w promowaniu lepszego zrozumienia i ściślejszej integracji obywateli i państw członkowskich. Nagroda przyznawana jest ludziom i organizacjom ułatwiającym ponadnarodową współpracę w ramach Unii Europejskiej.
Prócz Teatru Arka nagrodami uhonorowany został także  Jacek Głomb- związany z województwem  dolnośląskim  reżyser i dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina. Wśród nagrodzonych znaleźli się również:  Towarzystwo Bambrów Poznańskich, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!, Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Świętego Mikołaja.

Głomba nagrodzono za promowanie szacunku dla różnorodności kulturowej, religijnej i językowej oraz wspieranie integracji różnych narodowości, zaś kierowaną przez dyrektor Renatę Jasińską Arkę wyróżniono za promowanie równości, otwartości, wrażliwości oraz tolerancji, bo to jedyny profesjonalny teatr integracyjny w Polsce.

Spośród kilkuset zgłoszonych kandydatów laureatów wybrało specjalne jury z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Anni Podimatą na czele. Zwycięzcy otrzymają okolicznościowy medal i zostaną zaproszeni do udziału w październikowej uroczystości w Brukseli.

(SMi)

 _______________________________________________

REKLAMA

AnimaTort.pl – animator, animatorzy, festyny, dmuchańce, urodzinki, zajęcia korekcyjne, rehabilitacja

_______________________________________________