Trwają zapisy do Grupy Otwartej na zajęcia w październiku i listopadzie. Dwumiesięczny blok warsztatowy poprowadzą aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy – Artur Borkowski i Janek Kochanowski.

Pierwsze warsztaty w nowym sezonie teatralnym odbywały się będą w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17:00-19:00 i zakończą się otwartym pokazem powarsztatowym. Zajęcia październikowe i listopadowe tworzą jeden blok edukacyjny. Nie ma możliwości zapisania się na tylko na jeden miesiąc.

W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy chętni, czyli osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki w technice pantomimy, jak i ci, którzy mają za sobą doświadczenia teatralne.

Janek Kochanowski podczas warsztatów/mat. WTP

Artur Borkowski i Janek Kochanowski zapraszają do poszukiwania nowych historii, odrzucania przyzwyczajeń i wyobrażeń o własnej osobie. Praca przebiegała będzie dwutorowo, osobno z każdym prowadzących. W końcowej fazie projektu efekty obu ścieżek zostaną połączone.

Zapisy na zajęcia przyjmuje Piotr Soroka: pio.soroka@gmail.com.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Janek Kochanowski o swoim bloku zajęć:

Pozwalam sobie, jako artysta, nieustannie wątpić i zadawać trudne pytania w sztuce, na które najczęściej nie znajduję odpowiedzi. Ten właśnie proces najbardziej mnie interesuje.

Janek Kochanowski, foto Natalia Kabanow

Akcję warsztatową roboczo zatytułowałem „Nie jestem robotem”, co sugeruje: popełniam błędy i na ich kruchym gruncie konstruuję ludzką opowieść. Pokuszę się, zaprosić uczestników do uwolnienia swobodnej kreacji scenicznej w interpretacji tego otwartego tematu.

Nie ma gotowej recepty i metody. Są jedynie ludzkie niedoskonałości i pogubienie. Scenariusz piszemy sami, uwikłani w pułapki namiętności, natręctw dziecinnych wspomnień i  ich konsekwencji w dorosłości. Dziwnych zachowań-ucieczek przed społecznym „sformatowaniem”. To niemalże dadaistyczny bunt, jako próba umknięcia rozpędzonemu światu, ale nie gubiąc zanikającej umiejętności wyrażania emocji przez ludzi i ich dialogu poprzez nie.

Ta fascynująca materia posłuży jako budulec zadań scenicznych, a instrumentem, którym postaramy się to wyrazić, będzie nasze ciało, wzbogacone rzemieślniczymi wskazówkami aktora i aktora mima.

Artur Borkowski

„Pakiet przeżyć”

Przyjmijmy, że ja jest historią, w która muszę/lubię wierzyć. Historią aktualizowaną codziennie.
A co stanie się, gdy przestaniemy ją opowiadać i pozwolimy sobie Coś przeżyć?

Artur Borkowski, foto Natalia Kabanow

Podczas zajęć, za pomocą pantomimy i zwykłej ekspresji ruchowej, stworzymy pakiet elementarnych przeżyć; generujących energię emocji i mobilizujących do wspólnego bycia.
Odtworzymy te przeżycia bezpośrednio bez rekwizytów i obrazków zapis wrażeń swoich lub nabytych. Utrwalimy je w ruchu, udostępnisz i śmiało pobierzemy je również od innych.

W indywidualnych i zbiorowych zadaniach aktorskich zajmiemy się identyfikacją z miejscem, zjawiskiem i stanem. Doświadczymy przepływu i wzajemnego oddziaływania w grupie i przestrzeni.

Zadanie „Akcja: EDUKACJA 3.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.