Przed Festiwalem Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty warto zwrócić uwagę na potrzeby różnych uczestników. Z tego powodu oraz dzięki zrozumieniu sprawy przez Romana Gutka po raz 4. Fundacja W-skersi przeprowadzi szkolenie uwrażliwiające, uwzględniające pomoc dla widzów z niepełnosprawnościami.

Rozpocznie się ono dziś, tj. w czwartek, 18 lipca o godz. 16 w sali nr 4 kina Helios.

Autor: Piotr Kosior