W przejściu podziemnym przy Pl. Społecznym rozpoczęła się akcja malowania murali poświęconych Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

Na finał projektu, prowadzonego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji, organizacja wybrała Wrocław i – dzięki współpracy z magistratem – udało jej się znaleźć miejsca przy głównych arteriach miasta. Prace powstały 26 stycznia.

 

 

 

Cztery motywy graficzne przedstawiają osoby niewidzące, głuchonieme, niepełnosprawne ruchowo oraz niepełnosprawne intelektualnie. Sugestywne przedstawienia, oryginalna konwencja, pytania prowokujące do myślenia i życzliwości – to najważniejsze cechy graffiti, które są częścią kampanii informacyjnej związanej z ratyfikacją przez Polskę (6 września 2012 r.) Konwencji ONZ o Prawach Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo, na słupie wspornikowym estakady zachodniej przy placu Społecznym powstał wielkoformatowy mural także mówiąccy o niepełnosprawności wykonane w ramach działań artystycznych związanych z kampanią „Pełnoprawni i aktywni”, którą w roku 2012 r. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  prowadziła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

W akcji wzięli udział: Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, Adam Bartków z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, a także wolontariusze FAR-u i artyści z Gdańska, malujący murale.

Przestrzeń „bez barier” to przede wszystkim stan świadomości, która zależy od każdego z nas. Polska ewoluuje, także architektonicznie, ale nieustannie potrzeba nam zmian mentalnych i zmiany negatywnego postrzegania w-skersów. Pokazał to dobitnie sposób postrzegania Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w naszym kraju. Wrocław jest miastem szczególnie otwartym na inicjatywy wobec osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę, że ta nietypowa akcja znajduje swój oficjalny finał właśnie tutaj. – komentuje Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, w tutejszym magistracie.

Formalnie akcję kończymy. Ale, wygląda na to, że tak naprawdę dopiero zaczyna się ona rozwijać. Stała się w Polsce rzecz bez precedensu: duże i małe miasta z otwartością i życzliwością udostępniały swoje mury pod nasze malowidła. Pomalowaliśmy między innymi: Warszawę, Gdynię, Lublin, Kraków, Katowice, Poznań, Iławę, Łódź, Kutno, Gorzów Wielkopolski, Białystok, Szczecin, Namysłów, Lubin. Z własnej inicjatywy cały czas zgłaszają się do nas urzędy miast, szkoły, nieformalne grupy artystyczne – ostatnio był to Zamość i – ponownie – Poznań. Z radością będziemy wypożyczać nasze szablony. Polska chce mówić o osobach niepełnosprawnych. To niezwykle ważny i cenny objaw solidarności społecznej. Cieszymy się, że podsumowanie odbywa się we Wrocławiu, mieście otwartym na sprawy społeczne i inicjującym wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych – dodaje Iwona Plater z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, koordynator akcji muralowej.

Organizacja aktywizująca w-skersów wybrała termin styczniowy i mimo mrozu udało się stworzyć grafiti przełamujące bariery mentalne. – Zakładaliśmy z Bartkiem Skrzyńskim, że wytrzymamy maksymalnie kwadrans, a byliśmy grubo ponad 2 godziny. Dla w-skersów nie ma rzeczy niemożliwych – komentował z uśmiechem Adam Bartków z dolnośląskiego oddziału Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Podobnie, jak w innych miastach tak i we Wrocławiu w akcji zamalowywania stereotypów brali udział nie tylko artyści – i na miejscu wraz z nimi wykonywali murale w czasie akcji ale też – przede wszystkim – w codziennym życiu, w postawach wobec osób niepełnosprawnych i relacjach z nimi. Jest to szczególnie istotne dla faktycznej realizacji zaleceń Konwencji, jej pełne wcielenie w życie zależy od każdego z nas.

Akcja jest częścią kampanii informacyjnej związanej z ratyfikacją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kampanią Pełnoprawni i aktywni. Programy i działania sfinansowane zostały ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

(Iwona Plater, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji; Fot. http://skrzynski.info.pl/ i Mariusz Daniel)

 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w kompleksowy sposób mówi o kwestiach niepełnosprawności. Podstawowe znaczenie Konwencji związane jest ze szczegółowym i uporządkowanym określeniem, co należy robić, aby wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności  – które są przecież przywilejem każdego –  były rzeczywiście dostępne także dla osób niepełnosprawnych.

Konwencja została zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 13 grudnia 2006 roku i weszła w życie 3 maja, dwa lata później. Unia Europejska jako związek państw przystąpiła do Konwencji 23 grudnia 2010 roku. Do tej chwili Konwencję ratyfikowało 119 państw, a jej sygnatariuszami, czyli tymi, które wyraziły chęć podpisania są 153 państwa