Nowa Sala Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim jest już do dyspozycji klientów. Dodatkowe stanowiska paszportowe i dla cudzoziemców mają poprawić standard obsługi oraz skrócić czas procedowania wniosku.

Sala Obsługi Klienta w Urzędzie Wojewódzkim powstała na przeszklonym dziedzińcu o powierzchni ponad 600 m2, który znajduje się na parterze. Dziedziniec wewnętrzny urzędu został zadaszony specjalną metalową konstrukcją, która wraz z elementami szklanymi waży około 60 ton.

Klimatyzowana sala przystosowana została do obsługi jednocześnie 22 klientów (6 okienek paszportowych plus informacja oraz 15 okienek dla cudzoziemców, w tym okienko informacyjne). W całym Urzędzie Wojewódzkim będzie więc łącznie 16 okienek paszportowych i 15 okienek cudzoziemskich. Dla osób oczekujących, np. na złożenie dokumentów, przygotowano w nowej sali dodatkowe miejsca siedzące. Zniesione zostały również bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Boksy obsługowe zostały natomiast tak zaprojektowane, aby zapewnić zachowanie odpowiedniej dyskrecji w kontaktach z pracownikami urzędu w zakresie danych osobowych.

– Chcemy, żeby Dolnośląski Urząd Wojewódzki był bardziej dostępny dla klienta zewnętrznego, zarówno tego związanego z paszportem, jak i tego, który chce legalizować swój pobyt czy też pracę. Wzrost liczby klientów był naprawdę bardzo duży na przestrzeni kliku ostatnich lat i dzisiejsze działania są wynikiem właśnie tej potrzeby dostosowania się do tego, z czym musieliśmy się zmierzyć. Sala Obsługi Klienta jest to jeden z elementów, które mają dostosować Urząd Wojewódzki do zmieniającego się otoczenia – mówi wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. – Faktem jest, że z tych niezwykle „polowych” warunków przenosimy się do naprawdę pięknej sali, pięknie zadaszonej, ale też, co istotne, nowoczesnej i bardzo funkcjonalnej. Mam nadzieję, że będzie ona ważnym elementem poprawy funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego na styku urząd-klient, bo wiemy doskonale, że wszystko nie funkcjonowało tak jak należy – dodaje.

Pracę usprawnić mają także biletomaty. Pobrany numerek kierować będzie na odpowiednią salę, w zależności od załatwianej sprawy. Większa ilość stanowisk najprawdopodobniej nie będzie miała jednak bezpośredniego przełożenia na zmniejszenie czasu oczekiwania.

– Głównym założeniem tej sali jest zwiększenie przepustowości i komfortu obsługiwanych klientów. Aczkolwiek jej drobne elementy wpłyną także na skrócenie procedowania wniosków, między innymi przez to, że docelowo planujemy cztery okienka na składanie wniosków pobytowych. Jeśli pełnomocnik albo cudzoziemiec będzie miał kompletny wniosek, to wtedy ta osoba będzie mogła od razu otrzymać stempel do paszportu i pismo wszczynające postępowanie. Dla inspektora oznacza to, że nie będzie musiał wysyłać pisma dotyczącego braków formalnych – tłumaczyła Anna Szewczyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW.

Na dotychczasowej Sali Obsługi Klienta nadal będą wydawane paszporty. Możliwy będzie także odbiór dokumentów w sprawach cudzoziemców: karty pobytu, zezwolenia na pracę, zaproszenia czy karty pobytu UE. W sezonie „wysokim” w sali B będą także przyjmowane wnioski paszportowe.

Inwestycja kosztowała ponad 10 milionów złotych i była współfinansowana ze środków unijnych.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch