Nowoczesne, oddające prestiż, jaki niesie ze sobą tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – takie powinno być nowe logo Wrocławia jako ESK. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 15 tysięcy złotych.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 22 stycznia 2013 r. przesłać swój projekt i wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.wro2016.pl.

Nowe logo powinno być znakiem nowoczesnym i oddającym prestiż, jaki niesie ze sobą tytuł ESK. Powinno także akcentować w pierwszej kolejności nazwę Wrocław, w drugiej rok 2016, w trzeciej tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. Jego uczestnikiem może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź prawna. Szczegółowy regulamin, w tym kryteria oceny prac konkursowych, oraz karta zgłoszeniowa i skład komisji konkursowej są dostępne na stronie www.wro2016.pl.