– We Wrocławiu z roku na rok przybywa nowych miejsc w żłobkach – mówił wiceprezydent Jarosław Obremski. W 2002 roku we wrocławskich żłobkach było 815 miejsc, a w roku ubiegłym ta liczba wzrosła do 2030.

Związane jest nowymi inwestycjami – w mieście powstały żłobki przy ulicach Wieczystej, Mulickiej i Łukowej. W sumie miasto zainwestowało w budowę placówek oraz remont i rozbudowę istniejących 27 milionów złotych.

Mimo to miejsc w żłobkach brakuje, bo mogą one przyjąć tylko 12 procent wrocławskich maluchów. Dzieje się tak w całym kraju dlatego rząd przygotował tzw. ustawę żłobkową.

Organizacja opieki nad małymi dziećmi to zadanie samorządu, ale nowa ustawa zmieniła status żłobków – przestały być zakładami opieki zdrowotnej i nie podlegają już Ministerstwu Zdrowia, dzięki temu zostały obniżone wymagania dotyczące ich zakładania. M.in. zmniejszono powierzchnię przypadającą na jedno dziecko z 3 metrów kwadratowych na 2,5 metra kw. Ustawa pozwoliła też na nowe formy opieki nad maluchami – klub dziecięcy, opiekuna dziennego, zmieniła też status niani. Za zatrudnioną legalnie przez rodziców opiekunkę z minimalnym wynagrodzeniem (1317 zł brutto) budżet państwa będzie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy żłobkowej Wrocław planuje przygotować jeszcze w tym roku 150 nowych miejsc w istniejących placówkach i 150 miejsc u tzw. opiekunów dziennych. Opiekunowie to osoby zatrudnione przez samorząd, które mogą opiekować się dziećmi w swoim domu lub mieszkaniu. Chętni będą wyłaniani w konkursie, przejdą też 160-godzinne szkolenie. Opiekun może zajmować się, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie piątką maluchów. Opiekuna dziennego zatrudni gmina na umowę-zlecenie, zapłacą za jego pracę rodzice, ale państwo poniesie koszty ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego.
– Nie jesteśmy zainteresowani klubami dziecięcymi, bo mamy sygnały od rodziców, że wolą opiekę w pełnym wymiarze godzin. W klubach dzieci mogą przebywać tylko do pięciu godzin w ciągu dnia – tłumaczył prezydent Obremski.

Samorząd Wrocławia jest organem, który nadzoruje i wystawia świadectwo bezpieczeństwa dla placówek oferujących opiekę nad maluchami. Te, które spełniają kryteria ustawowe umieści w rejestrze urzędowym.

Od 1 września wzrosną opłaty za pobyt dziecka w gminnym żłobku. – Nie podwyższaliśmy opłat od 10 lat, a koszty utrzymania rosną – tłumaczy podwyżki Anna Szarycz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Za miesięczny pobyt dziecka w żłobku trzeba będzie zapłacić 240 zł (było 160 zł), a dzienny koszt wyżywienia nie może przekroczyć 8 zł. Oczywiście te stawki musi uchwalić jeszcze rada miejska na posiedzeniu w czerwcu.

Rzeczywisty, miesięczny koszt opieki nad dzieckiem w żłobku to 985 zł – z czego gmina Wrocław pokrywa 76 proc. kwoty (745 zł), a pozostałe 24 proc (240 zł) płaci rodzic.

Rodziny wielodzietne korzystają z ulg. Za drugie dziecko wysłane do żłobka płacą połowę kwoty, a za trzecie dziecko nie płacą wcale. Rodziny o niskich dochodach, których nie stać na opłatę za żłobek mogą strać się o pomoc celową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

(wroclaw.pl)