Zarząd Województwa zwiększy o 42 miliony dofinansowanie do rewitalizacji linii kolejowej Wrocław – Świdnica. W sumie na ten cel przeznaczy 170 milionów złotych.  Trwają także prace nad przejmowaniem kolejnych linii od PKP SA. w ramach realizacji umowy koalicyjnej.

PKP PLK otworzyło przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 285 z Wrocławia, przez Sobótkę do Świdnicy około miesiąc temu. Oferty ceny były jednak o kilkadziesiąt milionów złotych wyższe niż planowany kosztorys. W związku z tym, marszałek województwa wraz Zarządem podjęli decyzję o zwiększeniu dofinansowania na rewitalizację tej linii.

– Współpraca między województwem dolnośląskim a firmą PKP PLK jest jak najlepsza. Zwiększenie dofinansowania do rozstrzygnięcia przetargu jest tego dowodem. Województwo nie ucieka od odpowiedzialności za rewitalizację połączeń kolejowych i tworzenia alternatywnych połączeń z południem województwa. Brak S8 i poważnych dróg w rejonie Kotliny Kłodzkiej, czy też połączeń do innych miast południa województwa powoduje, że jedynie połączenia kolejowe daje szansę, aby mieszkańcy szybko się przemieszczali w obrębie naszego województwa. Koleje Dolnośląskie na bazie tych rewitalizowanych linii będą otwierać nowe połączenia kolejowe i mamy nadzieję, że po zakończeniu inwestycji w 2020 roku, będziemy mogli zaoferować mieszkańcom Dolnego Śląska nowe połączenia kolejowe, które pomogą nam przemieszczać się nie tylko w celach edukacyjnych, gospodarczych czy kulturowych, ale również wypoczynkowych i turystycznych – mówił Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa.

Samorząd Województwa postanowił przekazać dodatkowo 42 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na rewitalizację linii Wrocław – Świdnica. W sumie Samorząd przeznaczy na ten cel 170 milionów złotych. Wartość inwestycji wynosi około 250 milionów złotych, a zakończenie prac na tej linii planowane jest do grudnia 2020 roku.

– Jest to niezwykle ważna linia, dlatego że otwiera Przedgórze Sudeckie na Wrocław. Potrzeba dofinansowania wynika przede wszystkim z sytuacji, jaka jest na rynku wykonawców, a więc kwestia wysokości przetargu. Przetarg na tę linię był właśnie o 42 miliony droższy od tego, który był szacowany i realizacja tego zadania stanęła pod znakiem zapytania. Gdybyśmy jako zarząd nie podjęli tej decyzji o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego, to ta inwestycja nie byłaby realizowana – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Zarząd Województwa złoży również wniosek o przejęcie kolejnych siedmiu linii kolejowych od PKP PLK. Do tej pory województwo przejęło linię z Dzierżoniowa do Bielawy, a na początku stycznia wystosowało wniosek o przejęcie kolejnych pięciu. Przejmowanie linii od PKP SA. to elementy realizacji umowy koalicyjnej, zawartej w sejmiku pomiędzy Bezpartyjnymi Samorządowcami a Prawem i Sprawiedliwością.

– Podjęliśmy dzisiaj rano uchwałę o złożenie wniosku o przejęcie kolejnych siedmiu linii kolejowych od PKP PLK. Wszystkie linie są zawarte w umowie koalicyjnej pomiędzy Bezpartyjnymi Samorządowcami a Prawem i Sprawiedliwością. Zostało nam jeszcze osiem linii kolejowych, dlatego że pierwszą Bielawa-Dzierżoniów przejęliśmy z końcem grudnia. Wniosek o przejęcie kolejnych pięciu złożyliśmy na początku stycznia, teraz siedem i łącznie będzie to ponad 400 kilometrów linii. Na bazie tych wniosków PKP PLK przekaże nam notarialnie nieruchomości, na których znajdują się te linie kolejowe i będziemy wtedy wnioskować o wsparcie finansowe i wspólną realizację inwestycji tak, aby odtworzyć połączenia kolejowe na tych odcinkach, które również pomogą mieszkańcom funkcjonować w ramach województwa – zapowiedział Tymoteusz Myrda.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch