Obwodnica Leśnicy, modernizacja ul. Skłodowskiej-Curie wraz z mostem Zwierzynieckim oraz remont Stadionu Olimpijskiego. To tylko niektóre inwestycje ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2013-2017.

W nowej edycji WPI zaktualizowano plany inwestycji, dostosowując je do prognozowanych możliwości finansowych budżetu miasta. Określono również inwestycje planowane do realizacji w kolejnych latach do 2017 roku.

W latach 2013-2017 środki budżetowe przeznaczone na inwestycje wyniosą ponad 3,1 mld zł. W tym ponad 2,8 mld to środki gminy Wrocław a resztę dotacje unijne. W ciągu najbliższych pięciu lat największe nakłady na inwestycje planowane są w roku 2015 – ponad 807 tys. zł. „Jest to plan ostrożny, ujmujący obecną niestabilną sytuację gospodarczą” – mówi Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w UM. „W obecnym WPI nie zostało ujęte finansowanie unijne z nowego planu budżetowego na lata 2014-2020 – po prostu jeszcze nie wiadomo jakie to będą środki i w jakich programach” – dodała E. Urbanek.

Największą część inwestycji w omawianym okresie pochłoną działania związane z transportem i komunikacją – prawie 33 %, oraz gospodarka mieszkaniowa – niewiele ponad 18%. Więcej niż w poprzedniej edycji Planu będzie przeznaczone na kulturę – ponad 14% (w poprzedniej edycji WPI na lata 2010-2014 był to udział 8,73%).

Wśród najważniejszych efektów realizacji nowej edycji planu wymieniono zakończenie budowy Narodowego Forum Muzyki (NFM), nową siedzibę Capitolu, utworzenie obiektu muzealnego-wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 184, utworzenie nowej siedziby biura festiwalowego Impart 2016 w dawnym Barze Barbara, budowę Centrum Kultury i Centrum bibliotecznego na Psim Polu, wybudowanie parkingów na pl. Nowy Targ i w NFM oraz renowacja Stadionu Olimpijskiego oraz przebudowa bazy oświatowej.

Wśród inwestycji komunikacyjnych warto wspomnieć o: budowie obwodnicy Leśnicy (jest to najdroższa inwestycja w zaprezentowanym WPI), zakończenie przebudowy ulic Zwycięskiej i Kutrzeby, zakończenie budowy wału przeciwpowodziowego chroniącego Kozanów, zakończeniu przebudowy układu komunikacyjnego Psiego Pola oraz przedłużeniu ul. Racławickiej. Planowana jest także modernizacja ul. Skłodowskiej-Curie razem z mostem Zwierzynieckim oraz remont przejścia podziemnego na ul. Świdnickiej.

Pojawią się także sygnalizatory świetlne na kilkunastu skrzyżowaniach w mieście: m.in. na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Lelewela, Opolskiej i Głubczyckiej, Kamiennej i Drukarskiej, Sienkiewicza i Reja czy na pl. Kościuszki. Również poprawa nawierzchni ulic i chodników zostanie przeprowadzona w ponad 20 miejscach. Budowy, przebudowy i rozbudowy planowane są także w kilkudziesięciu placówkach edukacyjnych. Powstaną m.in. Zespoły Szkolno Przedszkolny przy ul. Zwycięskiej, ul. Stabłowickiej, na osiedlu Jagodno, przy ul. Kłodzkiej oraz przedszkola przy ul. Semaforowej, ul. Obornickiej, ul. Berenta czy na Zakrzowie.

Wśród nowych punktów wprowadzonych do WPI warto wymienić przygotowanie infrastruktury związanej z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego.

„Planujemy także rozpocząć budowę Muzeum Współczesnego Wrocławia oraz Wrocławskiego Centrum Nauki w wierzy ciśnień oraz na terenach MPWiK” – mówi Elżbieta Urbanek.

Z najnowszej edycji WPI wypadły dwie inwestycje: Galeria Lalek na pl. Solnym oraz Brama Trzeciego Tysiąclecia na pl. Powstańców Śląskich.

(wroclaw.pl)