Rusza trzecia edycja plebiscytu „Wrocław bez barier”, ma on zachęcić firmy, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne do działań promujących dostępność i brak dyskryminacji na wszystkich płaszczyznach. Kandydatury można zgłaszać do 26 listopada, wręczenie prestiżowych Certyfikatów odbędzie się tradycyjnie w pierwszym tygodniu grudnia. Wtedy też, 3 grudnia, przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Z perspektywy w-skersa wiem, jak ważne są tego typu plebiscyty. Pokazując i promując pozytywne przykłady po pierwsze: zachęcamy innych do podobnych działań, a po drugie: pokazujemy, że „bycie dostępnym to normalna i fajna sprawa” – mówi Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, który od blisko 20 lat sam porusza się na wózku inwalidzkim.

Celem programu jest tworzenie warunków powszechnej dostępności, integracji w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także poprawa atrakcyjności Wrocławia, jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych. Skierowany jest do wszystkich wrocławskich instytucji publicznych i niepublicznych, sektora pozarządowego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Wrocław bez barier”.

Szczególne wyróżnienie, sygnowane przez prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza, przyznawane będzie po raz trzeci. Wyznaczona przez organizatora komisja wybierze laureatów w czterech kategoriach: miejsce dostępne dla wszystkich, działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności, integracja społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zgłoszenie kandydatury do 26 listopada 2011 roku na adres mailowy: wzd@um.wroc.pl lub osobiście do siedziby organizatora ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 347. Szczegóły można znaleźć w stosownym regulaminie, do którego dołączony jest formularz zgłoszeniowy.

(wroclaw.pl)