Już prawie pół tysiąca wrocławian podpisało petycję [1] do Prezydenta Wrocławia o lepszy system segregacji odpadów zamieszczoną na stronie internetowej http://wroclawsegreguje.pl w ramach akcji społecznej „Wrocław segreguje”.

Mieszkańcy domagają się dostosowanego do ich potrzeb systemu odbioru odpadów, w tym bezpłatnej i łatwo dostępnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych oraz większej liczby pojemników do segregacji śmieci. Żądają tego, co od 6 lat gwarantują im uchwały Rady Miejskiej Wrocławia oraz ustawy [2], ale władze Wrocławia nie były w stanie dotychczas zapewnić.

O skali zaniedbań świadczy chociażby raport o stanie wrocławskich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów [3] przygotowany przez inicjatorów akcji „Wrocław segreguje”. Wynika z niego, że co najmniej 90% tych pojemników nie ma – wymaganej przez prawo – nawet naklejki informującej mieszkańców o zasadach segregacji. Brakuje również punktów, gdzie wrocławianie mogliby bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe lub niebezpieczne, mimo że Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia przewidywał ich powstanie. W Krakowie i Poznaniu takie miejsca funkcjonują od dawna [4].

Przez lata władze Wrocławia twierdziły, że istniejące wady wynikają z faktu, że gmina nie może samodzielnie decydować o kształcie systemu segregacji odpadów. Ten argument stracił jednak na znaczeniu 15 lipca, ponieważ Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rezultacie od 2012 r. to władze gmin będą odpowiadały za odbiór śmieci od mieszkańców, a w dalszej perspektywie będą musiały odzyskać 50% papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych znajdujących się w wyrzucanych śmieciach [5]. Dla władz Wrocławia osiągnięcie tego celu może być jednak niemożliwe bez zaangażowania mieszkańców, które można osiągnąć jedynie przez stworzenie przyjaznego dla nich systemu. Dlatego takie akcje jak „Wrocław segreguje” powinny zostać wykorzystane do wsłuchania się w potrzeby wrocławian.

Więcej o akcji „Wrocław segreguje” znajdują się na:

http://wroclawsegreguje.pl/

http://www.facebook.com/wroclawsegreguje

 

(Beata Biega)

 

Przypisy do informacji zamieszczonych w tekście

[1]

Adres internetowy petycji

http://wroclawsegreguje.pl/?page_id=2

 

[2]

UCHWAŁA NR XXXIII/2301/05 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXIII/2301/05

UCHWAŁA NR XXXII/1089/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXII/1089/09

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622

 

[3]

Treść raportu o stanie wrocławskich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

http://wroclawsegreguje.pl/wp-content/uploads/2011/04/Raport-z-audytu-pojemnik%C3%B3w.pdf

 

[4]

Poznań

http://www.odpady.poznan.pl/index.php?rsl=1&&pid=11111244

Kraków

http://www.ekocentrum.krakow.pl/

 

[5]

Tabela 1. Ilości papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych wyodrębnionych z wrocławskich odpadów komunalnych w roku 2009 oraz prognoza ilość ww. surowców, które zgodnie z prawem należy wyodrębnić w roku 2020 [opracowane przez Mirosława Bachorza na podstawie zbiorczych zestawień danych o odpadach za rok 2009 uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego].

Papier Szkło Metal Tworzywa sztuczne
Uzyskane poziomy odzysku
Rok % Mg % Mg % Mg % Mg
2009 24,61 13 253,20 18 4 019,13 12 598,34 13,6 5109,72
Wymagane poziomy odzysku
Rok % Mg % Mg % Mg % Mg
2020 50 30 426,37 50 11 640,62 50 2 530,57 50 19917,07