38. Piesza Pielgrzymka Wrocławska oficjalnie rozpoczęta. Pątnicy wyruszyli z Katedry Wrocławskiej w czwartek, 2 sierpnia, przed godziną 7. Przybycie na Jasną Górę i wejście przed obraz Matki Bożej przewidziane jest na piątek, 10 sierpnia.

Jeden z akcentów tegorocznych rekolekcji w drodze, wynikający z hasła „VENI!” (łac. przyjdź), będzie dotyczył Ducha Świętego, Jego darów i owoców. Na Jasną Górę pielgrzymi nieść będą wiele intencji – za Kościół powszechny, za papieża Franciszka, za archidiecezję, jej pasterzy oraz wszystkich wiernych. Pątnicy modlić się będą także za Polskę, w setną rocznicę odzyskania przez kraj niepodległości.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch