Zakończyła się 2. Światowa Konferencja Pantomimy w Belgradzie (Serbia), z której Wrocławski Teatr Pantomimy wraca z nagrodami.

W dniach 28-30 czerwca 2019 odbyła się druga Światowa Konferencja Pantomimy, podczas której spotykali się twórcy i artyści pantomimy z całego świata. Program konferencji obejmował zarówno spotkania, wykłady, jak i warsztaty pantomimy. Trzydniowe święto pantomimy to rzadka okazja do wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku artystów pantomimy. Ważnym wydarzeniem w ramach konferencji jest przyznawana co roku nagroda specjalna. World Mime Organization, organizatorzy konferencji, tegoroczne wyróżnienie przyznali wrocławskiej pantomimie. WMO doceniła wrocławską pantomimę za wybitny wkład w sztukę pantomimy oraz za rozwój i promocję sztuki pantomimy.

Wrocławski Teatr Pantomimy reprezentował Mateusz Kowalski, który podczas trzech dni konferencji przeprowadził dwa wykłady – o dziedzictwie Henryka Tomaszewskiego i zastosowaniu nowych technologii w teatrze pantomimy, na przykładzie instalacji performatywnej „Kontr-akt” przygotowanej we współpracy z IP Group – oraz poprowadził warsztaty pantomimy w oparciu o metody pracy Henryka Tomaszewskiego.