Wszystkie wrocławskie dzieci, urodzone po 1 stycznia 2019 roku, powitane zostaną Wrocławską Wyprawką. Na dodatkowe udogodnienia liczyć mogą również rodzice wieloraczków, dla których przygotowywany jest projekt „Wsparcie na starcie”.

Wrocławska Wyprawka to pakiet powitalny, który otrzymają rodzice lub opiekunowie prawni wrocławskich dzieci urodzonych po 1 stycznia 2019 roku. Otrzymają ją wszystkie maluchy urodzone w 2019 roku – zarówno te urodzone we wrocławskich szpitalach, jak i te, których rodzice płacą podatki w stolicy Dolnego Śląska. Wyprawkę można będzie odebrać wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego lub we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

– Wrocławska Wyprawka to tak naprawdę pakiet powitalny dla wszystkich dzieci, które się we Wrocławiu urodziły. We Wrocławiu rocznie rodzi się ponad 10 tysięcy dzieci, co nas niezwykle cieszy i chcieliśmy w jakiś szczególny sposób te dzieci przywitać. Chcieliśmy także wesprzeć rodziców, opiekunów na samym początku, dlatego we Wrocławskiej Wyprawce znajdziemy śpioszki, kocyk, książkę. Znajdziemy także poradnik dla rodziców i maskotkę. To wszystko z emblematami dobrze znanymi wrocławianom, czyli wrocławskich krasnali, aby już od samego początku budować tę więź z miastem – mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. 

Na zawartość wyprawki składają się: body, maskotka w kształcie krasnala, kocyk, Wrocławski Informator Rodzinny, broszura „Na dobry początek” z kartą biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej, książeczka dla dzieci oraz list gratulacyjny od Prezydenta Wrocławia. Motywem przewodnim Wyprawki jest wrocławski krasnal.

Prezydent Wrocławia w styczniu bieżącego roku przedstawił Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie projektu „Wsparcie na starcie”, czyli jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Rodzice bliźniąt, trojaczków czy czworaczków będą mogli otrzymać po 2 tysiące złotych na każde dziecko, urodzone z ciąży mnogiej. Projekt trafi pod obrady podczas marcowej sesji Rady Miasta.

– To jest projekt, który polega na wypłacaniu jednorazowego świadczenia w wysokości dwóch tysięcy złotych na każde żywo urodzone dziecko z ciąży mnogiej, czyli wieloraczki. Za wieloraczki uznajemy już na gruncie naszej uchwały bliźnięta. Wszystkie dzieci urodzone z ciąż mnogich – bliźnięta, trojaczki, czworaczki – ich rodzice będą mogli skorzystać ze świadczenia pieniężnego, przyznawanego jednorazowo – mówiła Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Świadczenia będą się mnożyć. Oznacza to, że jeżeli urodzą się bliźnięta to rodzice otrzymają 4 tysiące, jeżeli trojaczki to 6 tysięcy, i tak dalej. Jest to tylko jeden z elementów, jaki składa się na całość polityki prorodzinnej, budowanej zarówno ze środków z budżetu państwa, jak i tej budowanej ze środków gminy. Wynika to ze zdiagnozowanych i zweryfikowanych przez nas potrzeb społecznych.

Wrocławska Wyprawka i „Wsparcie na starcie” to nie jedyne udogodnienia, na jakie mogą liczyć rodzice i opiekunowie wieloraczków. Rodzice np. trojaczków mogą również bezpłatnie wypożyczyć sprzęt wspomagający opiekę np. wózki dla wieloraczków czy monitory oddechu. Mogą także skorzystać ze wsparcia psychologów, a także ze szkoleń z zakresu pielęgnowania, karmienia, rozwoju psychomotorycznego i profilaktyki chorób wieku dziecięcego. W razie potrzeby otrzymają również dofinansowanie w zakresie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi. Zadanie prowadzi Wrocławskie Centrum Zdrowia we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch