Gmina Wrocław otrzymała statuetkę i tytuł „Wrocławski Samorząd Równych Szans 2012” – nagrodę specjalną Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym.

Uzasadnieniem były „działania podejmowane na rzecz osób głuchoniewidomych”. Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Aleksander Waszkielewicz, prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, wręczając wyróżnienie, podkreślali jak ważne jest tworzenie warunków powszechnej dostępności dla osób z różną niepełnosprawnością.

Statuetkę i dyplom, podczas gali finałowej IV edycji konkursu samorządu „Równych szans”, w imieniu prezydenta Rafała Dutkiewicza, odebrał Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość odbyła się w miniony weekend w Karpaczu.

fot. wroclaw.pl

To zaszczyt być tutaj z Państwem, praktykami w działaniach, wśród najbardziej aktywizujących samorządów – mówił podczas otwierania gali w Hotelu Gołębiewski, w Karpaczu Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Na Dolny Śląsk zjechali przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z całej Polski. Państwo nie teoretyzujecie, ale działacie i za to duże brawa – dodawał Radosław Mołoń, wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, współorganizator uroczystości w Karpaczu.

Spośród 125 samorządów zgłoszonych do konkursu Kapituła Nagrody wybrała 15 zwycięzców i przyznała 25 wyróżnień. Ponadto, w edycji regionalnej wyróżnienia otrzymały dolnośląskie organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Ostoja, Dolnośląskie Forum Integracyjne, Klub Kibiców Niepełnosprawnych i Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Honorowy Patronat nad konkursem organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego objęła m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.