Życie nie kończy się po 60–tce! We Wrocławiu dopiero się zaczyna! Oferta aktywności dla wrocławskich Seniorów jest niezwykle bogata. To nie tylko lokalne Kluby Seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, lecz również warsztaty artystyczne i komputerowe, wykłady i zajęcia sportowe. Co zrobić, żeby dowiedzieć „co, gdzie, kiedy i dlaczego”? Wystarczy skontaktować się z Wrocławskim Centrum Seniora!

Bez wiedzy nie można działać – dlatego najważniejszym zadaniem Centrum jest pozyskiwanie informacji o ofercie firm, instytucji i organizacji, działających na rzecz Seniorów we Wrocławiu. Kolejnym krokiem jest przekazanie tej wiedzy najstarszym mieszkańcom miasta w przystępnej formie.

Centrum jest jednak nie tylko platformą wymiany informacji. Prowadzi również liczne, długofalowe programy, mające na celu aktywizację osób starszych. Podejmuje też działania na rzecz Seniorów w mediach, organizacjach pozarządowych oraz w środowisku biznesowym.

Wrocławskie Centrum Seniora od stycznia 2009 roku wchodzi w skład Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Wcześniej funkcjonowało jako program finansowany przez Gminę Wrocław.

Najważniejsze zadania realizowane przez Wrocławskie Centrum Seniora to prowadzenie punktu informacyjnego wraz z telefonem Seniora oraz portalu informacyjnego www.seniorzywroclaw.pl, a także pozyskiwanie i przekazywanie informacji o dedykowanych Seniorom usługach, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne (m.in. na temat warsztatów, kursów i spotkań).

Od grudnia 2011 roku Centrum prowadzi innowacyjny program Wrocławska Karta Seniora. Posiadaczem Karty może być każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat. Dzięki uczestnictwu w programie, Seniorzy mogą korzystać z promocji i ofert, przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Wśród zgłoszonych partnerów znajdują się akademie językowe, ośrodki sportowo-rekreacyjne, muzea i wiele innych, a lista cały czas się wydłuża! Więcej o programie: www.kartaseniora.wroclaw.pl.

W ramach programu Miejsca Przyjazne Seniorom, Centrum współpracuje z wrocławskimi przedsiębiorcami i zachęca do działania na rzecz osób 50+. Efektem programu jest ciągle rosnąca liczba miejsc, które wolne są od barier komunikacyjnych i architektonicznych lub mają specjalną ofertę dla Seniorów.

W Centrum działa również Akademia Rozwoju Seniora, skupiająca niezwykle twórcze i kreatywne Seniorki. Na zajęciach seminaryjnych Panie poszerzają wiedzą, a podczas warsztatów rękodzieła realizują swoje artystyczne pasje.

Co roku Centrum zajmuje się koordynacją działań organizacyjnych święta Seniorów – „Dni Seniora”. Tegoroczne „Dni Seniora – Wrocław 2013” odbędą się w dniach 14 – 21 września i tradycyjnie obfitują w atrakcyjne wydarzenia. We Wrocławiu zbiorą się najbardziej aktywni Seniorzy z całego województwa! Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w ramach „Dni Seniora” można znaleźć na stronie www.dniseniora.pl.

Ponadto Centrum tworzy bazę Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz aktywnie wspiera ich działalność. Organizuje także bezpłatne konsultacje i spotkania ze specjalistami, m. in. z psychologiem, prawnikiem i farmaceutką.

Szczegółową ofertę dla Seniorów można znaleźć na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl oraz we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6 lub dzwoniąc pod numer: 71 344 44 44.
 
Autor: RED

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDi Galitzyaner Klezmorim w Synagodze
Następny artykułElżbieta Romanowska w serialu
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.