Jakiej zieleni potrzebuje miasto? Zaproponuj! 10 października odbędzie się Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska. Efekty zostaną wykorzystane w pracach nad nowym studium przestrzennym.

Początek o godz. 10.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, przy ul. Dubois 33-35a. Wstęp wolny.

JEŚLI CHCESZ PRZYJŚĆ,  SKORZYSTAJ Z FORMULARZA I ZAPISZ SIĘ.

Przez internet możesz zgłaszać propozycje do nowej strategii oraz wnioski do nowego Studium.

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska poprowadzą prof. Alina Drapella-Hermansdorfer z Zakładu Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Tomasz Ossowicz z Biura Rozwoju Wrocławia.

PLAN WROCŁAWSKIEGO FORUM ZIELENI I ŚRODOWISKA

10.00 – 11.30 – seminarium

1. Wypoczynek w zieleni: ekskluzywnie czy na luzie? Wzmacniamy oazy zieleni czy likwidujemy pustynie? Gdzie się spotkać w mieście spotkań? Jak wykorzystać środki na zieloną infrastrukturę? Prezentują:

dr Piotr Reda (Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu)

dr Elżbieta Szopińska (Uniwersytet Przyrodniczy)

2. Wrocław nad Odrą? Nad nad rzekami? Czy przede wszystkim – „zasobny w wodę”? Czy Wrocław  ma niebieską infrastrukturę?  Prezentują:

prof. Alina Drapella-Hermannsdorfer  (Politechnika Wrocławska)

Tomasz Kurzewski (ATM)

3. Wrocław zdrowy i bezpieczny – prawda czy fałsz? Czy zaczniemy chodzić w maskach ochronnych? Kto wyrzeknie się kominka? Czy mamy pomysł na adaptację do zmian klimatu?  Jak wykorzystać pakiet 3 x 20? Prezentują:

Cezary Lejkowski (EIT+, Climate-KIC)

Krzysztof Smolnicki (Fundacja EkoRozwoju, TUMW)

4. Wrocław przyszłą Zieloną Stolicą Europy? Jak korzystamy z usług naszych ekosystemów?  Czy na środowisku da się zarobić? Prezentują:

dr Jerzy Ładysz  (Politechnika Wrocławska)

Grzegorz Roman  (UM)

5. We Wrocławiu pola uprawne czy raczej  golfowe? Ogrody działkowe czyli dla kogo ten raj?  Czy rolnictwo w mieście XXI wieku ma sens gospodarczy, społeczny, kulturowy, przyrodniczy? Prezentują:

dr Przemysław Bąbolewski (Uniwersytet Przyrodniczy)

dr Artur Kwaśniewski (Politechnika Wrocławska )

11.30 – 12.00 – przerwa

12.00 – 13.30 – warsztaty. Przewidujemy, że będzie ich pięć i że będą poświęcone tematom wstępnie zaprezentowanym na seminarium (zarówno liczba warsztatów, jak i ich tematy mogą się zmienić).

13.30 – 14.00 – przerwa

14.00 – 15.30 – sesja podsumowująca. Prezentacja wyników warsztatów i dyskusja.

Zapraszamy też na kolejne Wrocławskiego Fora. W październiku i listopadzie odbędą się cztery. Za każdym razem w soboty, o godz. 10.00, w „Krzywym Kominie”. 17 października tematem będzie transport i mobilność. 24 października – mieszkalnictwo. 7 listopada – gospodarka. 14 listopada – planowanie przestrzenne. Wszystkie te fora organizowane są w ramach prac nad dwoma podstawowymi dokumentami planującymi rozwój Wrocławia na najbliższych kilkanaście lat: nową strategią Wrocław 2030 oraz nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W planach mamy kolejne fora– m.in. o kulturze, o edukacji i o partycypacji. Odbędą się między listopadem a lutym przyszłego roku.

Więcej – w regulaminie prac nad nową strategią.

Partnerem społecznym lokalnych władz w pracach nad strategią jest Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia oraz Fundacja Dom Pokoju.