9 października, podczas uroczystej Gali w dniu 94. urodzin Tadeusza Różewicza, Wrocławski Teatr Współczesny rozpocznie wielowątkowy projekt wtw://strefy_kontaktu2016. Ogłoszone zostaną wyniki konkursu dramaturgicznego, który WTW zorganizował wspólnie z Miastem Wrocław.

|wtw://strefy_kontaktu2016 to przedsięwzięcie artystyczne WTW prezentujące fenomen Wrocławia jako miasta, w którym powstawały i były realizowane na scenie ważne zjawiska polskiego dramatu współczesnego – utwory Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza. Zależy nam na podjęciu i rozwinięciu tej tradycji poprzez inicjowanie twórczości dramaturgicznej.

Do pierwszego we Wrocławiu konkursu dramaturgicznego zaprosiliśmy 51 autorów, nie tylko dramatopisarzy. Zaproszenie przyjęły 32 osoby. Nagrody ufundowało Miasto Wrocław [I miejsce – 50.000 zł, II miejsce – 30.000 zł, III miejsce – 20.000 zł] oraz WTW, który wystawi wybrane przez siebie dramaty. Nadesłano 31 tekstów. Prace oceniało jury w składzie: Weronika Szczawińska, Marcin Kościelniak, Zbigniew Majchrowski [przewodniczący], Stanisław Obirek, Jerzy Pietraszek.

Wrocław jest miastem polskiego dramatu współczesnego i to tego niezwykle oryginalnego, niewpisującego się w żadne mody, przeciwnie – pielęgnującego prawo do osobności, nawet za cenę odrzucenia. O tym fenomenie decyduje obecność [poprzez życie i twórczość] tak niezwykłych dramatopisarzy jak Kajzar, Karpowicz, Różewicz czy kilkudziesięcioletnia historia Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych. Twórcy ci od końca lat pięćdziesiątych minionego wieku wyznaczali artystyczny profil Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Każdy na swój sposób wytyczał własną ścieżkę poszukiwań, ale wspólna była ich niezgoda na zastane narracje teatralne, łączyło ich poszukiwanie nowego języka scenicznego oddającego niejednoznaczność świata. Ich twórcza anarchia rozbijała świat i sklejała go w nowym poetyckim porządku, który nie zapominał o dojmującej realności ludzkiego istnienia. Ta tradycja jest dla nas niewyczerpanym źródłem inspiracji.

Więcej o projekcie: http://www.wteatrw.pl/index.php/2016-strefy-kontaktu