Zadecydują o tym radni na czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Są dwie uchwały w tej sprawie – pierwsza dotyczy przekazania terenu po spalonym przedszkolu dla Izby Architektów, a druga udzielenia właścicielom obiektów WUWY dotacji celowej na prace remontowe.

To druga uchwała rodzi liczne kontrowersje. Radni nie wiedzą bowiem jak podejść do tego tematu. Z jednej strony ratujemy zabytkową WUWĘ, z drugiej poniekąd przekazujemy pieniądze prywatnym osobom. Wydaje się jednak, że warto.

Dobrym pomysłem wydaje się też przekazanie ziemi po spalonym w 2006 roku przedszkolu Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów. Przedszkole z 1929 roku łączyło się bowiem z proponowanym wówczas „freestyle’owym” modelem wychowania i w związku z tym placówka miała jedną, środkową salę wspólną i mniejsze pomieszczenia dookoła. – To jest to, czego nam trzeba – centralnej hali na plenarne spotkania i szkolenia i pokojów biurowych obok. Nie odtworzymy tylko dziecięcych toalet – śmieje się architekt.

Architekci mają przenieść się do przedszkola

Nieźle w znacznej mierze zachowany kompleks osiedla WUWA na Dąbiu z 1929 roku stanie się ponownie atrakcją architektoniczną Wrocławia i przedłużeniem głównego szlaku turystycznego miasta, który wiedzie z Rynku przez Ostrów Tumski do Hali Stulecia.

W 1929 roku zorganizowano we Wrocławiu wystawę „Mieszkanie i miejsce pracy” (niem. Wohnung und Werkraum Ausstellung – WUWA). Jej celem była prezentacja nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologii, materiałów budowlanych oraz nowego sposobu myślenia o społecznych aspektach architektury. Ekspozycję umieszczono częściowo w wybudowanej w 1913 roku Hali Stulecia oraz na terenie wzniesionego w tym celu wzorcowego osiedla.

Niemal każde kompendium na temat historii architektury opisuje wrocławską WUWĘ. Jej najbardziej znane elementy to dom dla samotnych u zbiegu Kopernika i Dembowskiego projektu Scharouna i wielomieszkaniowy galeriowiec Heima i Kemptera przy Tramwajowej. Oprócz tego tuzin domków jednorodzinnych i szeregowców. Jak stwierdza Miejski Konserwator Zabytków (wszystkie budynki powstałe w ramach WUWA są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków), „pomimo intensywnej eksploatacji, daleko posuniętej degradacji poszczególnych obiektów i niedoinwestowania przestrzeni wspólnej, zespół zachował się do dnia dzisiejszego bez poważniejszych przekształceń, utrzymał pierwotny charakter i spójność stylową.”

W ramach realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010 – 2013” zostanie przeprowadzona całościowa rewitalizacja WUWY. Jednym z ważniejszych zamierzeń jest odtworzenie dawnego przedszkola projektu Heima i Kemptera przy ul. Wróblewskiego, które spłonęło w lipcu 2006 roku.

(deg, wroclaw.pl)

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPrelekcja o dawstwie szpiku i krwi
Następny artykułFestiwal streetartu
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.