Konkurs na projekt Pomnika Niepodległości został rozstrzygnięty. Pomysł autorstwa Mariusza Kosiby, Jarosława Smolaka i Agnieszki Wolskiej uzyskał jednogłośną aprobatę sędziów i to właśnie on ma zostać zrealizowany na placu Legionów w przeciągu kilku lat.

Pierwszy etap konkursu, podczas którego autorzy prezentowali koncepcje projektowe, rozstrzygnięto na posiedzeniu sądu w dniach 7 i 10 września 2018 r. Do drugiego etapu, rozstrzygniętego 8 listopada, dopuszczono 3 prace. Drugie miejsce otrzymała praca złożona przez Marka Maciąga. W finale konkursu znalazł się także  projekt zespołu autorów: Rafała Stachowicza i Jacka Kicińskiego.

Ostatecznie zwyciężył projekt zespołu artystów rzeźbiarzy i architektów z Wrocławia: Jarosława Smolaka, Agnieszki Wolskiej oraz Mariusza Kosiby. Nagroda przyznana została za bardzo dobre i uniwersalne przedstawienie idei niepodległości poprzez czystą i monumentalną formę. Sędziowie wysoko ocenili poszukiwanie symboliki, która nawiązuje do historii, oraz zastosowanie materiału, umożliwiającego uzyskanie zaskakującego, nieoczekiwanego, ale jednoznacznie pozytywnego przekazu. Sąd docenił także próbę zespolenia formy z otoczeniem poprzez trafne rozwiązania materiałowe, powodujące zmienne efekty w zależności od punktu obserwacji, oświetlenia czy pory dnia. Praca uzyskała łącznie 100 punktów przyznanych przez sąd konkursowy i ostatecznie wybrana została jednogłośnie.

Zwycięski projekt zakłada stworzenie monolitycznej bryły o strzelistej budowie i nieregularnej powierzchni, która wykonana będzie ze stali polerowanej, o wymiarach 22 na 3,5 na 0,5m (wysokość, szerokość, grubość). Monolit spoczywać będzie na cokole, skonstruowanym z szerokich stopni.

Uczestnicy konkursu otrzymali całkowitą swobodę w sposobie ujęcia tematu i doborze artystycznych środków wyrazu. Sędziowie wyszli bowiem z założenia, że nie sposób mówić o niepodległości, która stanowi dobro wspólne Polaków, nakładając twórcom ograniczenia. Według regulaminu konkursu, „rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości jest znakomitą okazją do poszukiwania właściwej rangi dzieła sztuki rzeźbiarskiej, ujmującego temat konkursu w sposób syntetyczny, a powstałe dzieło sztuki winno łączyć wszystkich, dla których sukces niepodległej, suwerennej Polski jest powodem do dumy i którzy chcą uczestniczyć w budowaniu jej znaczenia i jej przyszłości.”

– Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu Pomnika Niepodległości wraz z projektem zagospodarowania terenu w przekonaniu, że dzięki atrakcyjnemu plastycznie i architektonicznie założeniu plac Legionów we Wrocławiu w przyszłości zostanie uznany za miejsce wspólne jako wyraz szacunku dla wszystkich, którzy przez całe stulecie – pomimo wszystko – skutecznie podtrzymywali polską tożsamość – mówi Jerzy Pietraszko, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W skład sądu konkursowego weszli m.in. mjr Ryszard Filipowicz – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Dolny Śląsk oraz inicjator budowy pomnika, a także prof. Piotr Oszczanowski – historyk sztuki i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział łącznie 19 autorów i zespołów autorskich, wśród których znalazł się Jerzy Kalina – autor Pomnika Anonimowego Przechodnia, znajdującego się we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej.

Zwycięski zespół projektowy otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego. Sąd określił także zalecenia pokonkursowe, dotyczące otoczenia pomnika i oświetlenia. Szczegóły zostaną przekazane autorom zwycięskiej pracy. Wzniesienie pomnika wymagać będzie podjęcia uchwały przez Radę Miejską Wrocławia.

Projekty pomnika można oglądać do 25 listopada w Pałacu Królewskim Muzeum Miejskiego Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: mat. prasowe