Kolejny etap zielonej rowerowo-pieszej obwodnicy Wrocławia oraz kolejny etap realizacji dróg rowerowych we Wrocławiu, a także renowacja zabytkowych herbów miasta na wrocławskich elewacjach to trzy projekty, które zebrały najwięcej głosów mieszkańców. W sumie, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, zrealizowane zostaną 63 projekty.

Do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało aż 645 projektów. 263 wzięło udział w głosowaniu, które trwało od 14 września do 1 października. Łącznie oddano 68 670 głosów, w tym 51 875 w formie elektronicznej i 16 795 w formie papierowej.

Mieszkańcy Wrocławia wybrali 63 nowe projekty – 4 ogólnomiejskie, 57 rejonowych oraz 2 zabytkowe. Zrealizowane zostaną one na 36 osiedlach (z 48 istniejących). Najwięcej głosów otrzymały projekty z kategorii zieleń/rekreacja (wygrało w sumie 37 projektów), sport i place zabaw (po 7 projektów z kategorii).

– Budżet obywatelski ma swoje dwie strony. Jest on związany z konkretnymi przedsięwzięciami, ale pełni też społeczną rolę – budując kapitał społeczny, ucząc ludzi, jak współpracować i wyłaniając lokalnych liderów. Ogromnie cieszę się z tego, że przedsięwzięcia zostaną zrealizowane aż na 36 z 48 osiedli. Pokazuje to, że nawet jak na tych mniejszych osiedlach się ludzie skrzykną, to potrafią przeforsować swoje pomysły – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Najwięcej głosów, bo aż 14 408, zostało oddanych na projekt Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia ETAP III, który jest połączeniem priorytetów polityki miejskiej – zieleni i zrównoważonej mobilności. Aż cztery projekty, czyli najwięcej na jednym osiedlu, powstaną na osiedlach Karłowice-Różanka i Tarnogaj. Po raz pierwszy wygrał projekt usytuowany na osiedlu Pawłowice, dotyczący uporządkowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego. Na Żernikach wygrały 2 wzajemnie kompatybilne projekty – Plaża na Żernikach oraz Żernicki park sportu i rekreacji Etap II, obejmujące renowację zielonych terenów przy ulicy Rumiankowej i Kardamonowej. Łącznie na tę inwestycję Żerniczanie uzyskali 1 milion złotych.

Nowością w tegorocznej edycji były projekty zabytkowe, na które przewidziano 250 tysięcy złotych. Wygrały projekty Szlakiem herbów Wrocławia – renowacja zabytkowych herbów miasta na wrocławskich elewacjach oraz Odnówmy mozaikowe kwietniki z placu Solnego.

– Najpopularniejszym projektem była Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia. Drugim popularnym projektem był Rowerowy Wrocław 2018, czyli kolejny etap realizacji dróg rowerowych we Wrocławiu. Mamy jeszcze parki kieszonkowe i toalety w parkach. To znowu są kolejne etapy projektów, związanych z zielenią i z ubogacaniem tych przestrzeni, w których mieszkańcy spędzają wolny czas – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej. – Mieszkańcy po raz kolejny stawiają na zielone projekty. Co ciekawe, w tym roku mamy tylko jeden projekt dotyczący organizacji ruchu. Mamy za to sporo projektów rowerowych. Bardzo ciekawym projektem jest podwórko na Przedmieściu Oławskim – projekt pod nazwą „Podwórko imienia Wszystkich Mieszkańców”, który będziemy realizowali wspólnie z Wrocławskimi Rewitalizacjami.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2018 jest ostatnim budżetem w obecnej formule. Od nowej kadencji wejdzie w życie, przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia, uchwała o budżecie obywatelskim, która zakłada m.in. możliwość realizacji projektów miękkich oraz większe kwoty – 750 tysięcy złotych na projekty małe i 2 miliony złotych na projekty duże.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch