Od 22 września do 31 października 2017 r. w Galerii Dworcowej prezentowana będzie wystawa polskiej i ukraińskiej sztuki współczesnej pt. „Art WORK/ PL-UA Artyści o pracy”. Złoży się na nią ponad 60 dzieł autorstwa współczesnych artystów z Polski i Ukrainy, z których znaczna część powstała na przestrzeni ostatniej dekady. 

Punktem wyjścia ekspozycji „Art Work” jest aktualny, niejednorodny status zawodu artysty oraz pracownika kultury w Polsce i na Ukrainie, a także niejednoznaczny związek między twórcą a rynkiem sztuki w czasach globalnych kryzysów. Drugim ważnym akcentem wystawy są zmiany koncepcji i sposobów pracy, związane z szybką redukcją miejsc zatrudnienia powodowanych kompleksową automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji. Jak zmieni się ludzkie życie w świecie, w którym rządzą robotnicy cyfrowi? Czy każdy, kto pozostanie bez pracy, stanie się artystą?

W XX wieku utrwalił się wizerunek współczesnego twórcy będącego tricksterem systemu liberalnego – człowieka, któremu udało się wywalczyć prawo do względnej wolności od konieczności uczestniczenia w rutynie pracy. W pewnym sensie współczesnego twórcę można określić jako osobę, która nie pracuje według ustalonego grafiku. Jednak to wcale nie oznacza, że artysta pracuje mniej niż inni członkowie społeczeństwa. Na czym więc polega specyfika pracy artystycznej? Jakie miejsce w obszarze szeroko pojętej pracy artystycznej zajmuje działalność ludzi, którzy nie są bezpośrednimi twórcami dzieł sztuki, ale zapewniają istnienie infrastruktury sztuki – kuratorów, krytyków, historyków sztuki, producentów wystaw?

Jak współczesna kondycja sztuki i sposoby jej produkcji zmienią się wraz z kolejnym skokiem technologicznym? Czym będzie praca w postcyfrowym świecie, w którym sztuczna inteligencja pozbawia homo sapiens miejsc pracy? W miejsce proletariatu XIX wieku i początku XX wieku przychodzi prekariat – nowa, bardziej mobilna, ale nie mniej niezabezpieczona klasa społeczna, która, jak się wydaje, odziedziczyła po sztuce współczesnej odmienną koncepcję pracy. Współcześni futuryści przekonują jednocześnie, że najważniejszym „bohaterem czasów” w następnej dekadzie będzie artysta-humanista, którego celem – w świeci ludzi bez pracy – będzie samodoskonalenie i poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe, ontologiczne pytania.

W Polsce i na Ukrainie mówiąc o pracy, nie można również pominąć, jak ważna była to kwestia w kulturze radzieckiej. Oda do pracy, gdzieś pomiędzy totalitarnym kiczem i utopią, chęć usłyszenia robotnika i odtworzenia jego świata, a jednocześnie głęboka dewaluacja tego impulsu w sztuce socrealizmu – to trudne, ale bardzo ważne zagadnienie, które jest źródłem dodatkowej narracji na wystawie.

Art WORK w Kijowie
Pierwsza odsłona projektu „Art WORK” odbyła się w Kijowie w Galerii Mystetskyi Arsenal, w lipcu tego roku. Wrocławska edycja zaplanowana na jesień uzupełniona zostanie o cykl wydarzeń towarzyszących. Odbędą się oprowadzania kuratorskie w języku polskim i ukraińskim, wykład Ewy Sułek poświęcony współczesnej sztuce Ukrainy (22 września godz. 18:00, Galeria Dworcowa), a także warsztaty twórcze prowadzone przez fundację OK.ART (7 i 21 października 2017).