W dniach 6-8 grudnia 2013 r. we Wrocławiu odbył się XIV Krajowy Zjazd Doktorantów, organizowany przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich. Uczestniczyło w nim łącznie 117 delegatów i obserwatorów, reprezentujących doktorantów krajowych uczelni wyższych i jednostek PAN, a także władze uczelni wyższych i jednostek PAN, które zostały nagrodzone podczas gali PRODOK 2013 i PROPAN 2013.

Uroczyste otwarcie XIV Krajowego Zjazdu Doktorantów w Auli Leopoldina / fot. arch. organizatorów

W pierwszym dniu Zjazdu, tj. 6 grudnia 2103 r., podczas gali odbywającej się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, uhonorowano zwycięzców pierwszej edycji konkursu na najbardziej pro – doktorancki instytut PAN w Polsce (PROPAN 2013), a także szóstej edycji konkursu na najbardziej pro – doktorancką uczelnię wyższą w Polsce (PRODOK 2013). Miejsce I w konkursie PROPAN 2013 zajął Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, II miejsce przypadło Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, natomiast III miejsce Instytutowi Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego. Nagrody laureatom wręczył prof. Marek Chmielewski – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. W konkursie PRODOK 2013, I miejsce zajęły Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Politechnika Warszawska, zaś II miejsce Politechnika Opolska. Przyznano także wyróżnienia Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz Politechnice Lubelskiej. Za zasługi dla środowiska doktorantów w Polsce nagrodzono prof. Józefa Lubacza, prof. Marka Chmielewskiego. Galę uświetnił występ Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”.

Po uroczystej gali w Auli Leopoldina, w sali Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się spotkanie sprawozdawcze i głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji VIII, pod przewodnictwem mgr. Roberta Kiliańczyka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

W drugim dniu XIV Krajowego Zjazdu Doktorantów, podczas obrad w Auli Wydziału Mechanicznego na Politechnice Wrocławskiej, wybrano nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2013/2014 oraz Komisję Rewizyjną, która będzie czuwać nad pracami Zarządu KRD.

Podczas XIV Krajowego Zjazdu Doktorantów dyskutowano także o najważniejszych sprawach dotyczących społeczności doktoranckiej oraz omawiano kwestie zmiany logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Patronat honorowy nad niniejszym wydarzeniem objęli: Wojewoda Dolnośląski Pan Aleksander Marek Skorupa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Rafał Jurkowlaniec, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więcławski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN prof. dr hab. Danuta Duś.

Autor: Beata Biega

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułwtw://strefy_kontaktu: Jakub Żulczyk – RADIO ARMAGEDDON
Następny artykułARYZTA i FSB Europe nowym partnerem Rugby Wrocław
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.