Spółka Wrocławskie Inwestycje organizująca budowę Narodowego Forum Muzyki chciałaby w styczniu roku 2013 ogłosić przetarg na dokończenie robót po zejściu z placu dotychczasowego wykonawcy Mostostalu Warszawa.

Trzeba wcześniej zrobić drobiazgową inwentaryzację przeprowadzonych do tej pory prac. Niebawem, być może w najbliższych dniach, na plac Wolności wejdzie firma, która za kilka milionów złotych przygotuje przerwaną budowę na przetrwanie zimy.

fot. wroclaw.pl

Łukasz Cwojdziński, dyrektor kontraktu podkreśla, że, gdzie to tylko możliwe, zabezpieczenia zimowe będą równocześnie rozwiązaniami docelowymi. Na przykład drzwi, wieszane po to by doraźnie ograniczyć utratę ciepła z pomieszczenia, powinny być drzwiami z projektu ostatecznego.

Właśnie zagwarantowanie dodatniej temperatury to jedna z najpilniejszych spraw – w tym celu zostanie prawdopodobnie wykonane przyłącze do miejskiej sieci cieplnej.

Inny problem stanowi woda – „migracje wód opadowych” – jak nazwał rzecz w języku inżynierskim dyrektor Cwojdziński. Na razie jest sucho, zarówno na najniższym poziomie parkingu podziemnego, jak i w najwyższych partiach budowli, na strychu nad główną salą koncertową.

Generalnym celem inwestora jest niedopuszczenie do strat zimowych w obiekcie, który jest w stanie surowym otwartym oraz ukończenie budowy Narodowego Forum Muzyki w roku 2014.