W środę przed południem odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy. Wzięli  w nim  udział przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Powódź we Wrocławiu w 1997 roku / fot. wikipedia

Zgodnie z danymi przekazanymi przez poszczególne służby sytuacja na Dolnym Śląsku przedstawia się następująco:

  1. Stan rzek:

17 przekroczeń stanów alarmowych, 18 przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  1. Pogotowia przeciwpowodziowe:

– dla gmin: Świerzawa, Stare Bogaczowice, Janowice Wielkie, Mysłakowice, Marciszów, Kamienna Góra,

– dla powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórski, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kłodzkiego, lubańskiego

  1. Alarmy przeciwpowodziowe:

– dla gmin: Jelenia Góra, Lubawka, Nowogrodziec,  Lubań, Leśna,

– dla powiatów: lwóweckiego, bolesławiecki

  1. Prognozy IMGW

Dziś i jutro na Dolnym Śląsku mogą wystąpić przelotne opady deszczu o średnim i słabym natężeniu. W kolejnych dniach mogą wystąpić przelotne burze, w trakcie których prognozuje się opady na poziomie od 15 do 20 mm, miejscami do 30 mm.

  1. Stan dróg w regionie:

– drogi krajowe – przejezdne

– drogi wojewódzkie :

zamknięta DW 352 w m. Bogatynia ul. Daszyńskiego (objazd obwodnicą Bogatyni)

zamknięta DW 365 w m. Muchów ( objazd drogami powiatowymi)

– drogi wojewódzkie – utrudnienia:

DW 364 – w Lwówku Śląskim – ul. Złotoryjska (ruch wahadłowy)

DW 357 w m. Nowogrodziec ul. Słowackiego

DW 351 w m. Zgorzelec ul. Henrykowska ( ruch wahadłowy)

– drogi powiatowe – utrudnienia:

– nr 2778 biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr przez gminę Janowice Wielkie m. Trzcińsko i gm. Mysłakowice m. Wojanów i Łomnica (wyznaczony objazd)

–     nr 2528 w powiecie Lwóweckim  na odcinku Dębowy Gaj  – Sobota (wyznaczony objazd)
–     nr 3366 w Czarnym Borze gdzie zamknięty jest most

–      nr 2515 Rakowice Małe – Kotliska – (ruch wahadłowy)

–      nr 2379 gmina Sulików – droga do Radzimowa przez Małą Wieś

 

  1. Działania straży pożarnej:

W ciągu minionej doby straż interweniowała 110 razy

W terenie pracowały 95 zastępów – 35 PSP, 60 OSP

Najwięcej, bo 33 zgłoszenia w Kamiennej Górze, 25 w Zgorzelcu, 17 w Lubaniu

  1.  Pomoc poszkodowanym:

Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej rozpoczęły zbieranie wniosków od osób bezpośrednio poszkodowanych. Gminy na bieżąco przesyłają zbiorcze zapotrzebowania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotychczas takie zapotrzebowanie zgłosiło 6 gmin, dotyczyły one 40 wniosków o pomoc doraźną w kwocie do 6 tys. zł na kwotę ogólną 120 tysięcy zł. Jednocześnie samorządy szacują liczbę wszystkich wniosków dotyczących ww. zasiłków na ok.120 do 130 przy łącznej kwoty 550 tys. zł. Odpowiednie środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie urzędu.

 

Wojewódzki Zespół Zrządzania Kryzysowego ocenia, że sytuacja w zlewni rzek Nysa Łużycka i Bóbr uległa zdecydowanej poprawie i określana jest jako stabilna. Służby gminne, powiatowe i wojewódzkie nadal monitorują sytuację, także w kontekście zrzutów wody ze zbiorników, które odbudowują swoje rezerwy powodziowe.

Szczególną uwagę Zespół Zarządzania Kryzysowego poświęcił rozwojowi sytuacji w dorzeczu Odry. IMGW oraz RZGW są w stałym kontakcie ze stroną czeską, kontrolowany jest przebieg wydarzeń w górnym biegu Odry, służby wojewody są w stałym kontakcie ze służbami opolskiego i śląskiego urzędu wojewódzkiego.  Obecne odczyty wodowskazów w czeskim Bohuminie oraz polskich Chałupkach mówią o stanach ostrzegawczych z lekką tendencją wzrostową. Zgodnie z prognozą pod koniec tygodnia podwyższone stany wody powinny dotrzeć do okolic Wrocławia. Przewidywane przepływy na poziomie 600-700 metrów sześciennych na sekundę nie stanowią jednak zagrożenia dla Wrocławskiego Węzła Wodnego, który jest przygotowany na przyjęcie kilkukrotnie większych przepływów. Dla porównania w okresie wielkiej powodzi z roku 1997 przepływy osiągały poziom 3600 metrów sześciennych.

Wicewojewoda Ewa Mańkowska wraz z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej Andrzejem Szcześniakiem, po południu udają się na węzeł Korzeńsko, by ocenić sytuację hydrologiczną w tym rejonie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZerwana sieć trakcyjna na Lotniczej
Następny artykułŚrodowa Sabina Misakiewicz: Hardkorowy Kox
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.