Politechnika Wrocławska oraz miasto Wrocław podpisały akt notarialny umowy zamiany nieruchomości. Dzięki tej wymianie uczelnia otrzymała grunty, umożliwiające jej rozbudowę, a miasto stało się właścicielem m.in. terenów, w rejonie których planowana jest budowa Alei Wielkiej Wyspy.

Akt notarialny dotyczący bezgotówkowej wymiany gruntów podpisali rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas oraz urzędujący prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W wyniku zawartej transakcji miasto pozyskało grunty przeznaczone pod cel publiczny. Wrocław stał się właścicielem terenu o powierzchni prawie 2 ha, który zlokalizowany jest w rejonie ul. Chełmońskiego. W tym miejscu planowana jest budowa Alei Wielkiej Wyspy. W posiadanie miasta wszedł również budynek wraz z ogrodem przy ul. Kazimierza Bartla 3, w którym funkcjonuje Przedszkole Publiczne nr 48 dla 100 dzieci. Własnością Wrocławia stała się także działka, zlokalizowana w rejonie ulicy Braci Gierymskich, która przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ulicę.

W wyniku zawartej transakcji Politechnika otrzymała działkę położoną przy ul. Na Grobli. W tym miejscu planowana jest rozbudowa kampusu akademickiego. Uczelnia stała się również właścicielem działek położonych przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego oraz ul. Hoene-Wrońskiego, na których planuje rozbudowę własnej infrastruktury i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, będących w jej władaniu.

– Dzięki tej transakcji miasto zyskuje tereny pod budowę tak ważnej dla mieszkańców Alei Wielkiej Wyspy, a także działkę, na której stoi miejskie przedszkole. Z kolei Politechnika Wrocławska otrzymuje tereny przy Polince, dzięki czemu uczelnia będzie się mogła dalej rozwijać – podsumował Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe