Most Polanowicki czeka remont. Już od poniedziałku 12 listopada przez cały miesiąc będzie na nim utrzymany tylko ruch pieszy. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej będą musieli korzystać z objazdów.

Powodem zamknięcia przeprawy na Widawie jest konieczność wykonania remontu. Po ostatniej ekspertyzie technicznej potrzeba było wprowadzić ograniczenia tonażowe z 30 do 10 ton. Rozpoczynający się remont pozwoli później na korzystanie z mostu przez pojazdy, których masa przekracza 10 ton (m.in. autobusy komunikacji miejskiej).

fot. wroclaw.pl

Firma Tarcopol, która przeprowadzi prace, wzmocni samą konstrukcję oraz przyczółki obiektu. Mimo, że roboty nie naruszają nawierzchni drogowej, trzeba całkowicie zamknąć most dla pojazdów, ponieważ przeszkadzać w remoncie mogą towarzyszące ruchowi drgania konstrukcji. Koszt remontu to ok. pół miliona złotych.

Od 12 listopada 2012 roku zostanie wprowadzona zmiana trasy autobusów linii 130.  Autobusy ww. linii będą kursowały w skróconej relacji do pętli Polanowice. Obsługę komunikacyjną miejscowości Krzyżanowice zapewnią kursy autobusów linii 908, które będą kursowały z Dworca Nadodrze do Krzyżanowic od strony miejscowości Psary.

Dla samochodów wyznaczono objazd z Wrocławia do Krzyżanowic ulicami: Żmigrodzką, Sułowską do Psar. W Psarach w prawo, w ulicę Polną do ul. Głównej w Krzyżanowicach. Z Krzyżanowic do Wrocławia w przeciwnym kierunku: z Krzyżanowic ulicą Parkową  do Psar i dalej ul. Sułowską i Żmigrodzką we Wrocławiu.

(wroclaw.pl)