Umowa ze Skansą została podpisana i od października rozpocznie się przebudowa torowiska na ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników. W tym czasie ulica będzie zamknięta dla aut i tramwajów do maja przyszłego roku.

mat. Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
mat. Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

 

Prace na odcinku od pl. Wróblewskiego do ul. Kościuszki będą obejmowały remont jezdni w istniejącym śladzie i chodników po stronie wschodniej (czyli od strony tzw. „Trójkąta Bermudzkiego”), budowę ścieżki rowerowej i nowego chodnika po stronie zachodniej, budowę wydzielonego torowiska tramwajowego wraz z trakcją i infrastrukturą, budowę parkingów i jezdni manewrowych po zachodniej stronie torowiska, przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej w tym remont sieci MPWiK.                        

Wartość prac to 17, 8 mln zł.

(jb)