Rusza nabór uzupełniający na warsztaty w Grupie Otwartej w ramach projektu Akcja: EDUKACJA 2.0!

Grupa Otwarta to zajęcia dla młodzieży (od 18 r.ż.), dorosłych i seniorów we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu w siedzibie WTP. W trakcie zajęć uczestnicy poznają technikę pantomimy i pracują nad warsztatem aktorskim, a zdobyte umiejętności wykorzystują w etiudach teatralnych. Zajęcia odbywają się w miesięcznych blokach warsztatowych pod opieką zespołu aktorskiego Teatru Pantomimy. Autorski program zajęć daje możliwość zapoznania się z różnymi formami pantomimy – od działań solowych, po pracę zespołową.

Zapisy do Grupy Otwartej wystartowały 15 stycznia; zgłoszenia można wysyłać na adres pio.soroka@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty są całkowicie bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Akcja:  EDUKACJA 2.0 to najważniejszy projekt edukacyjny wrocławskiej Pantomimy, angażujący w działania warsztatowe i teatralne różne grupy społeczne i wiekowe od 2014 roku.  Adresatami projektu są dzieci i ich rodzice, młodzież, dorośli, seniorzy, pedagodzy i instruktorzy teatralni. Dla każdej z grup przygotowano osobny, autorski program, a warsztaty w ramach projektu prowadzą aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Szczegółowe informacje odnośnie działań edukacyjnych we Wrocławskim Teatrze Pantomimy znajduje się na stronie www.pantomima.wroc.pl w zakładce EDUKACJA.

Akcja: EDUKACJA 2.0 realizowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.