W dniu 29 listopada 2012 r. odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy w budynku laboratoryjnym 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Ten symboliczny akt oznacza, że kolejny z czterech powstających tutaj budynków laboratoryjnych pnie się do góry i jest już w stanie surowym zamkniętym. 

W spotkaniu, które odbyło się na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, wzięli udział m.in. Wiceprezydent Miasta Wrocławia Adam Grehl, JE Kardynał Henryk Gulbinowicz, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Roman Kołacz, Prezes EIT+ prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu Wrobis SA Tadeusz Chodorowski, Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzej Jeżowski oraz przedstawiciele projektantów, wykonawców i instytucji wspierających. Wydarzenie to było przede wszystkim okazją do zaprezentowania i obejrzenia nowopowstającego laboratorium, którego przeznaczenie oraz sama powierzchnia będzie naprawdę imponująca. Dlaczego? W budynku 9A zostanie oddanych do użytku w sumie ponad 12 400 m2 powierzchni, w tym ponad 10 000 m2 nowoczesnej przestrzeni laboratoryjnej. Cały gamach będzie służył przede wszystkim naukowcom z dziedzin nanotechnologii i biotechnologii.

Nowoczesność pod każdym względem…

Obiekt dysponować będzie m.in. nowocześnie wyposażonymi laboratoriami chemicznymi zorganizowanymi modułowo (moduły małe i duże), w których prowadzone będą reakcje syntezy organicznej
i nieorganicznej. Pomieszczenia te stanowić będą samodzielne pracownie, w których będzie można przeprowadzić zarówno reakcje syntezy, proces oczyszczania, a także wstępnie zanalizować otrzymany produkt. Ogromnym plusem budynku będzie to, że w skład każdego modułu będą wchodzić pokoje przeznaczone do cichej pracy, w których można przeprowadzić analizę i obróbkę danych, a także zarchiwizować wyniki. To rzadkość w Polsce, a dzięki tak zaplanowanym pomieszczeniom naukowcy, w komfortowych warunkach, będą mogli prowadzić wszelkiego rodzaju prace nad syntezą nowych związków, niezależnie od tematyki badań.

Kolejną nowością będą również powierzchnie laboratoryjne typu open space, które przeznaczone będą pod wynajem zewnętrznym grupom badawczym oraz zespołom realizującym prace zlecone. Laboratoria te będą wyposażone w podstawowy sprzęt, ale grupy badawcze realizujące w nich swoje projekty otrzymają dostęp do innych pomieszczeń o charakterze pomocniczym, a tym samym do specjalistycznych urządzeń. W budynku znajdą się także specjalistyczne pracownie badawcze prowadzące doświadczenia z obszarów biotechnologii, medycyny, nanotechnologii, informatyki i telekomunikacji. Do najciekawszych należą: unikalne laboratoria typu CLEAN-ROOM, laboratorium zastosowań światłowodów, laboratorium wzmacniaczy i laserów światłowodowych, laboratorium nanostruktur oraz laboratorium Teraerzowe.

Czemu to wszystko ma służyć?

Przede wszystkim powstające laboratoria mają być zapleczem R&D dla przemysłu w takich obszarach, jak np. nanostruktury świecące typu lasery lub emitery krawędziowe; badania składu i struktury (stopów metali, skał, minerałów, nowych materiałów funkcjonalnych, polimerów, cienkich błon i innych); analiza geometryczna i chemiczna nowych materiałów w tym skał łupkowych; konstrukcje diod nowej generacji, optoelektronika; ogniwa słoneczne oraz synteza nanomateriałów – efektywnych luminoforów, mogących znaleźć zastosowanie w diagnostyce medyczne, dozymetrii, oświetleniu LED, znakowaniu i zabezpieczaniu dokumentów.

Atutem powstającego budynku jest jego wyjątkowa architektura – nowoczesna i przyciągająca uwagę, ale dopasowana estetycznie do pozostałych obiektów w siedzibie EIT+. Obiekt budowany jest w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.