Lipy, klony, dęby, platany – już niedługo sto wrocławskich ulic zazieleni się od nowych drzew i krzewów. W ten sposób uczczona zostanie setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprosili mieszkańców do wspólnego świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zazielenianie 100 ulic Wrocławia. Mieszkańcy zgłosili ponad 2 tysiące propozycji miejsc posadzenia drzew, krzewów czy też wysiania łąk. Wszystkie te lokalizacje zostały sprawdzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej pod względem technicznym, własności gruntu i planowanych w najbliższym czasie inwestycji. Weryfikując, wzięto pod uwagę kolejność zgłoszeń ulic na każdym wrocławskim osiedlu. Zakwalifikowano maksymalnie 5 pierwszych zgłoszeń na osiedlu, które zostały sprawdzone przez ZZM i otrzymały pozytywny werdykt. Zgłoszenia które, zostały zweryfikowane pozytywnie, ale nie zmieściły się w obecnym planie nasadzeń, trafiły do bazy planów nasadzeń Zarządu Zieleni Miejskiej i będą brane po uwagę w kolejnych planach zazieleniania miejsc.

– Bardzo cieszymy się, że mieszkańcy w tak aktywny sposób zareagowali i tak ochoczo włączyli się do radosnego świętowania na zielono stulecia odzyskania niepodległości. Jest to kolejny instrument, który oddaliśmy mieszkańcom do dyspozycji. Środki uzyskane w ramach „Rozlicz PIT we Wrocławiu” – kwota 2 milionów złotych plus pielęgnacje, czyli globalna kwota będzie oscylowała w granicach 3 milionów złotych – zostanie wyasygnowana właśnie po to, aby nasze miasto było bardziej zielone, aby te drzewa pojawiały się przy ulicach, poprawiały jakość życia i cieszyły oko – mówiła Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Ostatecznie wybrano 100 ulic, na których już tej jesieni rozpocznie się sadzenie 687 drzew i 37 tysięcy krzewów. Wszystkie drzewa Zarząd Zieleni Miejskiej wyposaży w worki do nawadniania kropelkowego, które dawkować będą wodę w upalne, suche dni. Drzewa objęte będą trzyletnią pielęgnacją – firmy, wybrane w przetargu do nasadzeń tych drzew, mają obowiązek przez trzy lata je pielęgnować. Jeżeli pomimo środków przeciwdziałających usychaniu, zdarzyłoby się, że dane drzewo się nie przyjmie, wykonawca ma obowiązek je wymienić i objąć ponowną pełną gwarancją. Wysadzanie 10 łąk kwietnych na terenie Wrocławia rozpocznie się na wiosnę.

– Pojawią się lipy, jawory, klony jawory, klony zwyczajne, klony polne, kilka brzóz, wiele dębów, platanów – przede wszystkim gatunki rodzime, gatunki odporne na warunki miejskie, biocenotyczne czyli przyjazne dla owadów, dla ptaków. Skupialiśmy się na tym, aby dostosować gatunki drzew do istniejącej roślinności – jeżeli już dana aleja jest posadzona z lip, z kasztanowców to uzupełniamy te istniejące. Jeżeli jest to nowe założenie to każdy inspektor mógł się wykazać inwencją i zaproponować takie nasadzenia, jakie są odpowiednie do warunków na danej ulicy – mówiła Monika Pec-Święcicka, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Akcja zorganizowana została przede wszystkim jako sposób na uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Chcemy obsadzić sto ulic na stulecie niepodległości. Jest to bardzo ważna data i cieszę się, że mogliśmy pokazać mieszkańcom, często osobom młodym, jak dla wszystkich jest to bardzo ważne wydarzenie – mówiła Monika Pec-Święcicka. – Drzewa będą oznaczone i opisane w naszym systemie jako drzewa posadzone na tę okazję. Dzięki temu w przyszłości każdy mieszkaniec będzie mógł zobaczyć, które to drzewa są świadkami tej wyjątkowej daty.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch