Urząd Miejski Wrocławia przeznaczy 2 mln zł na wielką akcję zazieleniania ulic. Swoje propozycje miejsc, gdzie zostaną posadzone drzewa, mogą składać wszyscy mieszkańcy miasta. Wymóg jest tylko jeden. Programem muszą zostać objęte jedynie działki gminne. 

Wszystkie pieniądze przeznaczone na ten cel, pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu”. Plan zakłada, że do końca tego roku przy wskazanych przez wrocławian przynajmniej 100 ulicach zaczną pojawiać się drzewa, krzewy i łąki kwietne.  Urzędnicy zwracają szczególną uwagę na lokalne i osiedlowe ulice. W ramach akcji zostaną posadzone nie tylko drzewa, ale także krzewy oraz powstaną łąki.

– Zależy nam na tym, aby Wrocław był zielonym miastem i aby w tym zazielenianiu brali czynnie udział mieszkańcy. Chcemy, żeby czuli się u siebie, żeby decydowali o swoim otoczeniu. To bardzo ważne. Lokalne zielone miejsca oprócz tego, że pięknie wyglądają, wprowadzają dobry nastrój do sąsiedzkich spotkań – opowiada Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

Wszystkie propozycje będziemy mogli składać w ramach aplikacji, która pojawi się na stronie internetowej. Zapisy ruszą od poniedziałku.

Przygotowujemy aplikację, która od 9 lipca będzie dostępna na portalu wroclaw.pl. Bardzo liczymy na to, że mieszkańcy chętnie wezmą udział w naszej akcji. Proces weryfikacji zgłoszeń zajmie nam z 3-4 tygodnie, ale liczymy na jak największą liczbę propozycji lokalizacji. Im więcej mieszkańców weźmie udział, tym lepiej – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Mapa, na której będziemy mogli wybrać miejsce do zazielenienia, wskażemy na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/100-ulic-na-100-lecie-niepodleglosci-zaproponuj-lokalizacje Propozycje muszą zawierać krótki opis miejsca (nazwa ulicy, odcinek do nasadzenia lub zasiania), rodzaj zieleni: drzewo, krzew lub łąka kwietna. Każde zgłoszenie należy potwierdzić kodem SMS.

Na jednym osiedlu realizujemy nasadzenia przy maksymalnie 5 ulicach. Zależy nam, aby nowa zieleń pojawiła się w możliwie różnych częściach miasta i miała możliwie różną formę. Ale byłoby idealnie, gdyby mieszkańcy zgłaszając swoje pomysły, identyfikowali się z tymi drzewami. To będą ich drzewa, posadzone przez ZZM – tłumaczy Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Od lewej: Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Magdalena Piasecka, Bartłomiej Świerczewski, Monika Pec-Święcicka.

O pomyślnej weryfikacji decyduje kolejność zgłoszeń.  Zarząd Zieleni Miejskiej weźmie pod uwagę pierwszych 100 pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji. Akcja sadzenia drzew, krzewów i siania łąk kwietnych  rozpocznie się jesienią tego roku.

Organizatorami akcji są: Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej  oraz Wrocław Rozmawia.

 


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcia: Wojciech Kosek