26.07.2011 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Ekstraklasy SA
z prezesami Klubów Ligi Zawodowej Piłki Nożnej, podczas którego podjęto decyzję, iż w sezonie 2011/2012 na meczach T-Mobile Ekstraklasy będą przyjmowane zorganizowane grupy kibiców gości.


Stanie się to  po podpisaniu przez poszczególne oficjalne stowarzyszenia kibiców Klubów Ekstraklasy wypracowanego wcześniej porozumienia pomiędzy stowarzyszeniami a Ekstraklasą SA. Na jego mocy oficjalne stowarzyszenia kibiców Klubów Ekstraklasy zobowiążą się do bezwzględnego przestrzegania prawa powszechnego na meczach T-Mobile Ekstraklasy, a także w drodze na stadion i ze stadionu.

Naruszenie powyższych gwarancji będzie skutkowało sankcjami nakładanymi przez organy jurysdykcyjne Ekstraklasy SA, łącznie z możliwością nałożenia zakazu udziału zorganizowanej grupy kibiców gości w meczach wyjazdowych swojego zespołu do końca sezonu 2011/2012.

W przypadku niepodpisania porozumienia przez poszczególne stowarzyszenia kibiców Klubów Ekstraklasy, każdy z Klubów Ligi Zawodowej będzie miał prawo odmówić przyjmowania zorganizowanych grup kibiców takiego klubu na meczach T-Mobile Ekstraklasy.

(Ekstraklasa S.A.)