Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich wrocławian, zwłaszcza najstarszą część mieszkańców, że  w czwartek 16 kwietnia, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Intencją przedsięwzięcia jest wypromowanie najbardziej wartościowych inicjatyw na rzecz seniorów, dotyczących między innymi wydłużania aktywności osób starszych, integracji międzypokoleniowej, tworzenia przyjaznej dla seniorów przestrzeni publicznej, wspierania usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych w zakresie opieki w ich mieszkaniach.

Wszystkie zgłoszenia (a było ich ponad 100) zostały ocenione przez ekspertów Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich – organizatorów konkursu. Spośród nich wpisem do Złotej Księgi nagrodzono 24 organizacje i instytucje. Ich przedstawiciele  odebrali gratulacje i wyróżnienia z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz.

Wrocław został uhonorowany aż czterokrotnie! Wśród kilkudziesięciu laureatów znalazły się: Fundacja Dom Pokoju z projektem „Rada Seniorów na wrocławskim Osiedlu Nadodrze”; Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z przedsięwzięciem „Sztuka zmienia i łączy pokolenia”; Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dawniej CIRS) z dwoma strategiami Wrocławskiego Centrum Seniora „Miasto Pokoleń” oraz „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Z ramienia Centrum dyplomy odebrali: Dorota Feliks, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Robert Pawliszko  i Małgorzata Jamróz z Wrocławskiego Centrum Seniora. Nagrodzeni z dumą i radością gratulowali sobie nawzajem, a także podkreślali fakt, iż gratyfikacja jest swego rodzaju zobowiązaniem do jeszcze bardziej aktywnych nowych działań, pretendujących do wyróżnień, ale przede wszystkim społecznie użytecznych, projektów.  Przyrzeczenia i pomysły padały zarówno w części oficjalnej uroczystości, jak i w kuluarowych rozmowach.

Wrocławskie Centrum Seniora gratuluje wszystkim laureatom i ze swej strony zapewnia, że zaskoczy jeszcze nie jednym wartościowym programem senioralnym, do czego motywuje nie tylko wpis do Złotej Księgi, ale społeczna misja i stała potrzeba aktywizacji osób w wieku starszym.

Seniorzy! To dla Was jesteśmy  i działamy, dzięki Wam zdobywamy nagrody. I to Wam je dedykujemy i za nie dziękujemy!

Autor | Joanna Ryłko, WCS