Zespół i Dyrekcja Wrocławskiego Teatru Pantomimy z wielkim żalem żegnają wspaniałą artystkę i koleżankę z zespołu – Urszulę Hasiej. Rodzinie i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Urszula Hasiej w 1970 roku ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Warszawie. W latach 1970 – 1972 była tancerką zespołową w Teatrze Wielkim w Łodzi, a od 1972 do 1975 tancerką koryfejką w Państwowej Operze we Wrocławiu.

Etatową aktorką Wrocławskiego Teatru Pantomimy była od 1 sierpnia 1975 do 31 sierpnia 2001. W tym czasie stworzyła wiele wzruszających i pierwszoplanowych postaci, w tym m.in.: Dziewczynę („Spór”, 1978 r.), Gertrudę („Hamlet – ironia i żałoba”, 1979 r.), Ginewrę („Rycerze króla Artura”, 1981 r.), Tytanię („Akcja – sen nocy letniej”, 1986 r.). Jej ostatnią rolą we Wrocławskim Teatrze Pantomimy była postać Kobiety w „Małpach” (reż. Aleksander Sobiszewski, 2003).

W 2013 roku Urszula Hasiej została odznaczona Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego WENA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 lutego 2016, o godz. 12.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Autor | Piotr Soroka