W związku z postępującymi pracami drogowymi remontu węzła Bielany Wrocławskiego, we wtorek 10 lipca 2018 roku w godzinach popołudniowych nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Prace na tym etapie mają trwać dwa tygodnie. Zamknięte zostaną łącznice po zachodniej stronie węzła przy stacjach paliw (na mapie drogi nr: 3, 4, 5, 6).

Utrudnienia przy węźle bielańskim

Oprócz tego zamknięta będzie zachodnia strona DK5 i DK35, w relacji Wrocław – Bielany Wrocławskie. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo stroną wschodnią (wjazdową do miasta).

Zakres remontu nawierzchni


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, maps.google