Jacek Sutryk powołał Doradcę Społecznego Prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii. Został nim Bartłomiej Ciążyński.

Bartłomiej Ciążyński – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny z klubu „Sojusz dla Wrocławia” powołany został przez Prezydenta Wrocławia na stanowisko Doradcy Społecznego ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii. Do jego zadań należeć będzie m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miasta na polu przeciwdziałania ksenofobii i objawom dyskryminacji, prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz tolerancji, otwartości czy proponowanie w tym obszarze nowych rozwiązań prawnych.

– Budujemy miasto dla wszystkich. Wiemy, że jeszcze jest dużo przed nami do zrobienia. Wiemy, że nie we wszystkich jest już dzisiaj zbudowana ta tolerancja, gotowość i otwartość na drugiego człowieka. Ostatnio po wydarzeniach gdańskich mówiłem o tym jeszcze chętniej i jeszcze częściej, ale dużo ważniejszym od tego żeby mówić o tym, jest robić. My to we Wrocławiu robimy – mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – W przestrzeni Wrocławia, zresztą jak i w przestrzeni wielu innych miast, bardzo często dochodzi do takich haniebnych aktów, które nigdy nie powinny się w przestrzeni jakiegokolwiek miasta pojawiać. One często występują na tle neofaszystowskim, mają tło ksenofobiczne. My tymi sprawami będziemy się chcieli zajmować. Nie wyobrażamy sobie, aby we Wrocławiu, w przestrzeni publicznej miasta w szczególności, do takich czynów, na tym właśnie wspomnianym tle, mogło dochodzić.

Nowy doradca ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii swoje działania opierać będzie na skutecznym reagowaniu w przypadku wystąpienia mowy nienawiści oraz przede wszystkim na edukacji dotyczącej m.in. tolerancji.

– Stworzenie tej funkcji to jest w mojej ocenie nadanie wysokiej rangi tej sprawie, sprawie budowania Wrocławia otwartym i wolnym od nienawiści. Frank Zappa powiadał, że „głowy są jak spadochrony – działają wtedy, kiedy są otwarte”. My uważamy, że podobnie jest z Wrocławiem. Wrocław dobrze działa jako miasto otwarte, jako miasto spotkań wielu kultur, spotkań ludzi o różnych poglądach, o różnych wyznaniach, różnych narodowościach. Siłą Wrocławia była i jest różnorodność i otwartość. Tę otwartość chcemy chronić i pogłębiać, przeciwdziałając dyskryminacji, ksenofobii, rasizmowi – zapowiadał Bartłomiej Ciążyński. – Swoje działanie chciałbym oprzeć na dwóch filarach. Po pierwsze: zero pobłażania dla kryminalnej mowy nienawiści. Będziemy ze stanowczością i bezkompromisowością inicjować ściganie przestępstw nawoływania do nienawiści i znieważania ze względu na przynależność rasową, religijną, wyznaniową, etniczną, orientacji seksualnej. Przestępstw, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Będziemy chronić naszych mieszkańców i naszych gości przed nacjonalistycznym ekstremum. Będziemy na podstawie i w granicach prawa zwalczać mowę nienawiści i inne kryminalne zachowania, które mogą pojawić się w przyszłości na ulicach Wrocławia choćby podczas zgromadzeń publicznych. Po drugie: edukacja. Chcemy we Wrocławiu uczyć i promować tolerancję. W tym obszarze we Wrocławiu już dużo się dzieje i z inicjatywy jednostek miejskich, i z inicjatywy organizacji pozarządowych. Dużo dobrych ludzi robi dużo dobrych rzeczy. Chcemy tę pozytywną energię wykorzystać, skoordynować i nawiązać szeroką współpracę. Wszystko po to, żeby zyskać skuteczność i synergię w promowaniu idei miasta otwartego.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch